Google: čeští podnikatelé nevědí, co je cloud

Průzkum agentury Aspectio Research tvrdí, že malé a střední podniky nemají dostatek informací o tom, co tento cizojazyčný název znamená.

Google: čeští podnikatelé nevědí, co je cloud


Průzkum agentury Aspectio Research (září 2011) ve spolupráci s českým Googlem a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) tvrdí, že největší překážka využívání nových technologií v cloudu mezi malými a středními podniky spočívá v nedostatečném povědomí a nedostatku informací o tom, co tento cizojazyčný název znamená.

Závěry výzkumu:

•    Téměř 70 % respondentů výzkumu předtím o cloud computingu neslyšelo a pouze čtvrtina zná správný význam termínu.
•    16 % firem termín cloud computing nezná, ale nevědomky ho už využívá.
•    Po objasnění termínu projevilo o vyzkoušení cloud computingu zájem až 40 % podnikatelů a firem účastnících se výzkumu.
•    92 % uživatelů cloudových aplikací z řad malých a středních podniků je spokojených a oceňuje zejména flexibilní přístup k informacím.

Více než třetina českých podnikatelů a firem v průzkumu uvádí, že internet je v jejich podnikání základem úspěchu. S rostoucí velikostí firmy se jeho důležitost zvyšuje. Je zajímavé, že ve srovnání s podobnými průzkumy v minulosti tentokrát nikdo neuvedl, že internet je spíše starost, nebo že ho ve svém podnikání vůbec nepotřebuje. Podnikatelé a firmy se o ICT většinou starají interně.

Převážná většina podnikatelů o pojmu “cloud computing” nikdy neslyšela (70 %) a více než polovina respondentů cloudové aplikace zatím nepoužívá, případně nevěděla, že je používá (16 %). Když jim byl pojem v rámci průzkumu vysvětlen, projevilo zájem o vyzkoušení 40 % dotazovaných. Nejčastěji přitom šlo o firmu střední velikosti, která na trhu působí 3 až 6 let a podniká ve výrobě.

“Je zajímavé, že existuje rozpor mezi tím, kolik firem cloud computing využívá a tím, kolik z nich skutečně ví, co tento pojem znamená,“ uvádí Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. „Přestože na začátku jej neznalo 70 % respondentů, 16 % z nich však některé z těchto služeb ve svém podnikání využívá, aniž by tušili, že jde o cloud computing, který - pokud se zvolí jako přístup komplexního řešení ICT ve firmě - má přímý vliv na produktivitu práce a ekonomické výsledky”, doplňuje Svobodová.

Respondenti uvádějí, že vzhledem k tomu, že jim chybí informace a nedokážou si představit, jak systém funguje, mají také obavy, jestli jsou data na externích serverech uložena bezpečně. Zároveň by chtěli vědět více o konkrétních výhodách cloud computingu, které by je k využívání takového řešení motivovaly. Jako relevantní zdroje informací o této problematice respondenti, kteří zatím cloud computing nevyužívají, většinou udávají internet, ale celá třetina z nich i tištěná média.

Mezi současnými uživateli cloud computingových služeb téměř 70 % respondentů výzkumu uvedlo, že jeho využívání nepřineslo žádnou nevýhodu a absolutní většina (92 %) je s ním spokojená. Uživatelé za největší výhody považují hlavně přístup k informacím a datům odkudkoliv a automatické aktualizace. Velmi důležité jsou pro ně i efektivita firmy a úspora nákladů.

Komentáře