GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť

GTS Central Europe (GTS CE) sjednocuje svou ethernetovou infrastrukturu. Vytváří tak zcela novou ethernetovou síť založenou na již existujících optických sítích pokrývajících pět evropských zemí: Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

GTS CE sjednocuje v rámci pěti zemí střední Evropy svou ethernetovou síť


Rozšíření ethernetové sítě GTS CE bylo zahájeno v listopadu. Během prvních tří měsíců bude v největších evropských městech rozmístěno 15 klíčových uzlů, které budou tvořit jádro sítě. Cílem je mít k dispozici více než 450 síťových uzlů do konce roku 2011, a to ve městech, kde už skupina má své vlastní optické sítě. S cílem posílit spolupráci s mezinárodními poskytovateli připojení plánuje GTS CE zavést ethernetové POP v klíčových propojovacích bodech západní Evropy, například ve Frankfurtu nebo ve Vídni. Zlepšené ethernetové služby by měly být spuštěny v polovině roku 2010.

Díky technologiím příští generace bude GTS CE i nadále rozšiřovat své produkty s cílem poskytovat vysokou rychlost, kvalitní výkon, snadnou použitelnost a především nákladově efektivní řešení. Služby ethernetu budou nabízeny až do výše 10 Gigabit Ethernet (GigE), což umožní zákazníkům zvolit rychlost na základě svých preferencí. Kromě toho také GTS CE zaručí výjimečnou spolehlivost sítě díky jejímu nepřetržitému monitoringu, diagnostice a centralizované správě.

Skupina GTS CE nabídne v rámci počátečního zavádění své ethernetové sítě dvě služby. První je GTS Ethernet Line, která umožňuje spojení typu point-to-point s garantovanou šířkou pásma až 10 GigE. Druhou službou je pak GTS Ethernet NNI, která zajišťuje centrální handover spojení pro obvody v rámci ethernetové sítě GTS CE, což umožňuje partnerům skupiny rozšířit oblast své působnosti díky rozsáhlému pokrytí celého středoevropského regionu. V budoucnu plánuje skupina GTS CE nabídnout také ethernetové služby LAN s vícebodovým L2 VPN připojením.

Komentáře