GTS Novera začala těžit z integrace koupených firem

GTS Novera začala těžit z integrace koupených firem


Tržby GTS Novera dosáhly v prvním pololetí tohoto roku 2,864 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 35 % na 459 milionů Kč. V oblasti investic došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ke snížení výdajů na 237 milionů.

Během loňského roku dokončila GTS Novera integraci konkurenčních operátorů Contactel, Telenor a Nextra. V tomto roce se tyto akvizice podle GTS již pozitivně promítly do hospodářských výsledků jak samotné GTS Novera, tak i mateřského středoevropského operátora GTS Central Europe.

I přes neustálý pokles cen očekáváme celkovou výši tržeb za celý rok na obdobné úrovni jako v roce minulém. Počítáme ale s dalším růstem provozního zisku,“ uvedl k výsledkům za první pololetí roku 2007 generální ředitel a předseda představenstva Milan Rusnák. „V roce 2008 očekáváme nárůst tržeb, a to zejména v oblasti korporátního segmentu ze služeb s přidanou hodnotou. Připravujeme také nové produkty a v našich plánech na nejbližší období nechybí ani konvergované služby.

Tržby středoevropské telekomunikační skupiny GTS Central Europe (GTS CE) dosáhly v prvním pololetí tohoto roku výše 192 milionů euro a zůstaly tak na přibližně stejné úrovni jako ve stejném období roku 2006. Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) meziročně vrostl o 20 % na 34,5 milionů euro. Z nově získaných zakázek stojí za zmínku vývoj mezinárodní datové MPLS sítě pro mezinárodního filmového distributora Palace Cinemas.

Komentáře