Skupina GTS CE dosáhla historicky zatím nejlepších výsledků

Středoevropská telekomunikační skupina GTS Central European Holding B.V. (GTS CE), jejíž součástí je i český telekomunikační operátor GTS Novera, zveřejnila své finanční výsledky za rok 2008.

Skupina GTS CE dosáhla historicky zatím nejlepších výsledků


Tržby skupiny dosáhly výše 436 milionů EUR, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 77 milionů EUR. Výsledky GTS CE za rok 2008 jsou těmi nejlepšími v celé patnáctileté historii skupiny.

Tržby skupiny GTS CE vzrostly v roce 2008 na hodnotu 436 milionů EUR, což je o 10 % více než v roce 2007, kdy činily 396 milionů EUR. Tržby z datových služeb pak narostly zejména díky poskytování mezinárodních služeb o 19 %. Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl v meziročním srovnání o 8 % ze 71 milionů EUR v roce 2007 na 77 milionů EUR. Investiční náklady (CAPEX) činily v roce 2008 49 milionů EUR.

Komentáře