Henkel rozšiřuje elektronickou fakturaci i na zákazníky bez EDI

Společnost Henkel oznámila, že rozšiřuje využití elektronické komunikace.

Henkel rozšiřuje elektronickou fakturaci i na zákazníky bez EDI


Vedle elektronické výměny dokladů ve formátu EDI začal zasílat vybraným odběratelům elektronické faktury ve formátu PDF. Využívá k tomu konsolidačního centra Orion, které kromě distribuce dokladů zajišťuje i jejich archivaci. Navazuje přitom  na svůj hlavní komunikační pilíř - EDI komunikaci ve formátu UN/EDIFACT, přes kterou v současné době proudí více než 60% všech vystavených daňových dokladů společnosti.

Henkel začíná využívat služeb konsolidačního centra Orion provozovaného společností CCV Informační systémy pro zasílání elektronických PDF odběratelům, se kterými prozatím komunikoval písemnou formou. Mohl tak rozšířit stávající elektronickou výměnu dokumentů ve strukturované EDI podobě, díky které si měsíčně vymění tisíce dokladů nejen s obchodními partnery, ale i s poskytovateli logistických služeb. Kromě faktur pracuje Henkel s dalšími více než 10 druhy obchodních a logistických dokumentů v elektronické podobě, a to včetně elektronických dodacích listů s identifikací zboží pomocí SSCC kódů, jejichž výměnu vůbec jako první zprovoznil se společností Ahold Česká republika.

Jednou ze zajímavostí projektu je, že k jeho realizaci nebyla třeba žádná implementace. Společnost Henkel totiž využila stávajícího rozhraní podnikového informačního systému SAP, kde pouze zvolila pro výstup zaslání PDF emailem. Takto vyexportovaná data pak směřují rovnou do připraveného konsolidačního centra Orion, kde jsou označena elektronickým podpisem a rozeslána na požadovanou emailovou adresu dle nastavení protistrany. Faktury jsou přitom v rámci Orionu uloženy v archivu faktur pod příslušnými identifikátory a důvěryhodně, v souladu s platnou legislativou, archivovány.

Více informací o konsolidačním centru ORION lze nalézt na webu www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/reseni-edi-orion/


Úvodní foto: © Frog 974 - Fotolia.com
Komentáře