Hodnocení IBM e-readiness pro rok 2008

Spojené státy jsou nyní na špičce žebříčku a těsně je následuje Hongkong. V Dánsku a dalších evropských lídrech ICT se digitální pokrok zpomaluje. Digitální propast mezi zeměmi na horních a spodních příčkách se stále zužuje, avšak pomaleji.

Hodnocení IBM e-readiness pro rok 2008


Letošní ročník každoročně publikovaného žebříčku připravenosti největších světových ekonomik na e-byznys, který sestavuje Economist Intelligence Unit ve spolupráci s IBM Institute for Business Value, přinesl následující zjištění:

• Spojené státy jsou nyní na špičce žebříčku a těsně je následuje Hongkong.
• V Dánsku a dalších evropských lídrech ICT se digitální pokrok zpomaluje.
• Digitální propast mezi zeměmi na horních a spodních příčkách se stále zužuje, avšak pomaleji.

Celkově se dá říci, že tzv. e-readiness se v globálním měřítku zvyšuje. Průměrné skóre e-readiness 70 zemí v letošním žebříčku vzrostlo na 6,39 (na stupnici od 1 do 10), což je nárůst proti hodnotě 6,24 v roce 2007. Celkový pokrok však skrývá určité propady některých zemí, a to zejména v první desítce. Dánsko po čtyřech letech na pozici nejvyspělejší světové země z hlediska připravenosti na e-byznys propadlo o čtyři místa, stejně jako Švýcarsko. Podobně se o tři místa propadlo Finsko a v první desítce jej nahradilo Rakousko. Globálním lídrem z hlediska e-readiness jsou nyní Spojené státy s výsledkem 8,95, za nimiž těsně následuje Hongkong, který postoupil o dvě místa.

Mezera mezi těmi, kteří „mají,“ a těmi, co „nemají,“ se v letošním žebříčku opět zúžila, což je příslibem zmenšování digitální propasti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Zúžení však bylo podstatně menší než v předchozích letech. Země s nejnižším indexem e-readiness nezaznamenaly žádný nárůst svého skóre (i když jich většina své skóre zlepšila), a to zčásti kvůli zhoršení nebo jen mírnému zlepšení jejich podnikatelského prostředí. Zlepšování konektivity v některých rozvojových zemích, zejména v Latinské Americe, je také příliš pomalé.

Economist Intelligence Unit od roku 2000 každoročně publikuje žebříček připravenosti největších světových ekonomik na e-byznys. Používá přitom model vyvinutý společně s IBM Institute for Business Value. „E-readiness“ země je vyjádřením jejího prostředí z hlediska e -byznysu, což je souhrn faktorů, jež naznačují, jak otevřený je daný trh vůči internetovým příležitostem. Čím dál větší měrou také zohledňuje, jak jednotlivci a firmy spotřebovávají digitální zboží a služby.

Naše letošní analýza identifikuje několik vedoucích principů, které mohou političtí činitelé využít při vyhodnocování příležitostí pro rozvoj e-readiness jejich zemí:

• Nechat trh, ať to vybuduje… Konkurenční telekomunikační a internetové trhy jsou v budování sítí a nalézání dostupných cenových nabídek pro spotřebitele efektivnější než vlády.
• Ale zasáhnout, je-li třeba. Vlády musí zároveň zajistit, aby si investice našly cestu do méně atraktivních segmentů společnosti, například do venkovských a chudých komunit, které poskytovatelé služeb při slepém sledování požadavků trhu opomíjejí.
• Vést příkladem. V chudších zemích by se vlády měly snažit jako první zavádět digitální postupy, které potom budou moci ostatní organizace a jednotlivci napodobit.
• Nedělat všechno. Vlády musí prosazovat digitální rozvoj, financovat vlastní ICT infrastrukturu, citlivě regulovat a povzbuzovat ostatní k přijímání nových technologií – což je poměrně složité.
• Vytrvat. Jak ukazují letošní výsledky, je velice snadné zaostat ve sledování strategičtějších digitálních cílů a ztratit tak výhodu získanou budováním sítí a komunit.

Pořadí států v e-readiness podle Economist Intelligence Unit pro rok 2008

pořadí v roce 2008 / 2007 / země / skóre (z 10), 2008 / skóre v roce 2007

1 2 USA 8.95 8.85
2 4 Hongkong 8.91 8.72
3 2 Švédsko 8.85 8.85
4 9 Austrálie 8.83 8.46
5 1 Dánsko 8.83 8.88
6 6 Singapur 8.74 8.60
7 8 Nizozemí 8.74 8.50
8 7 Velká Británie 8.68 8.59
9 5 Švýcarsko 8.67 8.61
10 11 Rakousko 8.63 8.39
11 12 Norsko 8.60 8.35
12 13 Kanada 8.49 8.30
13 10 Finsko 8.42 8.43
14 19 Německo 8.39 8.00
15 16 Jižní Korea 8.34 8.08
16 14 Nový Zéland 8.28 8.19
17 15 Bermudy 8.22 8.15
18 18 Japonsko 8.08 8.01
19 17 Taiwan 8.05 8.05
20 20 Belgie 8.04 7.90
21 21 Irsko 8.03 7.86
22 22 Francie 7.92 7.77
23 24 Malta 7.78 7.56
24 23 Izrael 7.61 7.58
25 25 Itálie 7.55 7.45
26 26 Španělsko 7.46 7.29
27 27 Portugalsko 7.38 7.14
28 28 Estonsko 7.10 6.84
29 29 Slovinsko 6.93 6.66
30 32 Řecko 6.72 6.31
31 31 Česko 6.68 6.32
32 30 Čile 6.57 6.47
33 34 Maďarsko 6.30 6.16
34 36 Malajsie 6.16 5.97
35 33 Spojené arabské emiráty 6.09 6.22
36 39 Slovensko 6.06 5.84
37 37 Lotyšsko 6.03 5.88
38 41 Litva 6.03 5.78
39 35 Jižní Afrika 5.95 6.10
40 38 Mexiko 5.88 5.86
41 40 Polsko 5.83 5.80
42 43 Brazílie 5.65 5.45
43 42 Turecko 5.64 5.61
44 44 Argentina 5.56 5.40
45 45 Rumunsko 5.46 5.32
46 46 Saudská Arábie 5.23 5.05
47 49 Thajsko 5.22 4.91
48 48 Bulharsko 5.19 5.01
49 46 Jamajka 5.17 5.05
50 -- Trinidad & Tobago 5.07 --
51 51 Peru 5.07 4.83
52 50 Venezuela 5.06 4.89
53 52 Jordánsko 5.03 4.77
54 54 Indie 4.96 4.66
55 54 Filipíny 4.90 4.66
56 56 Čína 4.85 4.43
57 58 Egypt 4.81 4.26
58 53 Kolumbie 4.71 4.69
59 57 Rusko 4.42 4.27
60 61 Srí Lanka 4.35 3.93
61 60 Ukrajina 4.31 4.02
62 62 Nigérie 4.25 3.92
63 59 Ekvádor 4.17 4.12
64 63 Pákistán 4.10 3.79
65 65 Vietnam 4.03 3.73
66 64 Kazachstán 3.89 3.78
67 66 Alžírsko 3.61 3.63
68 67 Indonésie 3.59 3.39
69 68 Ázerbájdžán 3.29 3.26
70 69 Írán 3.18 3.08

Metodika
Známky e-readiness vycházejí téměř ze stovky kvantitativních a kvalitativních kritérií uspořádaných do šesti samostatných kategorií. Těmito šesti kategoriemi jsou konektivita a technologická infrastruktura (20% váha v modelu), podnikatelské prostředí (15 %; devět zde použitých kritérií shrnuje 70 ukazatelů vycházejících z hodnocení podnikatelského prostředí agentury Economist Intelligence Unit), společenské a kulturní prostředí (15 %), právní a politické prostředí (10 %), vládní politika a vize (15 %), přijímání technologií spotřebiteli a firmami (25 %).

Komentáře