Hospodářské výsledky GTS Novera za rok 2009: nárůst provozního zisku o 16 %

Společnost GTS Novera, celonárodní telekomunikační operátor, oznámila své auditované finanční výsledky za uplynulý rok.

Hospodářské výsledky GTS Novera za rok 2009: nárůst provozního zisku o 16 %


Ty byly stejně jako v případě celé mateřské skupiny GTS CE ovlivněny zejména postupným přechodem zákazníků od klasických hlasových služeb k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže. Z tohoto důvodu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k poklesu tržeb o 7 % na 5,385 miliardy Kč v roce 2009. Avšak klíčový ukazatel – provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) naopak ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 16 % na téměř 914 milionů Kč.

Hlavní body:

 

  • Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši
    914 milionů Kč, 16% růst ve srovnání s předcházejícím rokem
  • Tržby 5,385 miliardy Kč, 7% pokles oproti předcházejícímu roku
  • Peněžní tok (cash flow; EBITDA bez investičních nákladů CAPEX) ve výši 595 milionů Kč, 95% nárůst oproti předcházejícímu roku

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera pokračoval i přes zhoršující se ekonomické prostředí v dosahování silného finančního a provozního růstu. Ten byl odrazem zejména přechodu produktů k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže, a dále pak pokračujícím důrazem na kontrolu nákladů a zlepšování výkonnosti. Společnost GTS Novera tak dosáhla v loňském roce 16% nárůstu provozního zisku (EBITDA), který byl dokonce vyšší než v rámci celé skupiny GTS Central Europe (GTS CE), kde dosáhl růstu 11 %.

Komentáře