Hospodářské výsledky telekomunikační skupiny GTS CE za rok 2009

Skupina GTS Central Europe (GTS CE) oznámila své hospodářské výsledky za rok 2009 končící 31. prosince.

Hospodářské výsledky telekomunikační skupiny GTS CE za rok 2009


Podařilo se dosáhnout nejvyššího provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) a nejvyššího peněžního toku od založení skupiny před šestnácti lety. GTS CE pokračuje v růstu tržeb v oblasti datových produktů, kde dosahuje vysoké marže, na úkor klasických hlasových služeb. Rovněž byly zveřejněny výsledky českého celonárodního operátora GTS Novera, který je součástí skupiny GTS CE.

Hlavní body:

  • Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 86 milionu EUR, 11% růst ve srovnání s předcházejícím rokem
  • Provozní marže (EBITDA marže) 22 %, v předcházejícím období ve výši 18 %
  • Peněžní tok (cash flow; EBITDA bez investičních nákladů CAPEX) ve výši 39,6 milionu EUR, 40% nárůst oproti předcházejícímu roku
  • Tržby 384,5 milionu EUR, 12% pokles oproti předcházejícímu roku

 

Skupina GTS CE pokračuje přes zhoršující se ekonomické prostředí v dosahování silného finančního a provozního výkonu. Od roku 2005, kdy skupina začala mít pozitivní hodnotu svého peněžního toku, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) i peněžní tok rostou každoročně v průměru o 17 %, respektive 50 %. Zvýšená ziskovost je odrazem jednak přechodu produktů k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže, ale také pokračujícím důrazem na kontrolu nákladů a zlepšování výkonnosti.

 

Hospodářské výsledky GTS Novera

Český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera, který je významnou součástí skupiny GTS CE, dnes rovněž zveřejnil své neauditované hospodářské výsledky za loňský rok. Ty byly stejně jako v případě celé skupiny GTS CE ovlivněny zejména postupným přechodem zákazníků od klasických hlasových služeb k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže. Z tohoto důvodu došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k poklesu tržeb o 7 % na 5,385 miliardy Kč v roce 2009. Avšak klíčový ukazatel - provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) naopak ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 16 % na téměř 914 milionů Kč.

Komentáře