Hospodářské výsledky Tesco SW za uplynulý rok

Předběžný hospodářský výsledek po zdanění za rok 2009 je téměř 36 milionů korun a obrat dosáhl více než 245 milionů korun.

Hospodářské výsledky Tesco SW za uplynulý rok


Na přelomu let 2009/2010 došlo také k efektivnímu navýšení základního kapitálu společnosti ze tří na 54 milionů korun.

Tesco SW na konci 90. let investovalo do výstavby Regionálního centra Olomouc, které je dnes významným administrativním a společenským centrem Olomouce a proto také před pěti lety bylo u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, která přinesla do regionu střední Moravy vysokoškolské vzdělání ekonomického směru. Kvalitativním posunem v aktivitách společnosti je zahájení první fáze výstavby Inovačního centra a univerzitního kampusu, které by měly podpořit inovační potenciál a podnikání v regionu a v konečném důsledku přispět ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

Podle údajů olomouckého úřadu práce patří společnost Tesco SW mezi 100 největších zaměstnavatelů v okrese Olomouc a je největším zaměstnavatelem v oblasti IT nejen v okrese, ale i Olomouckém kraji. Počet zaměstnanců stoupl od roku 2005 o více jak 40 % na 159 zaměstnanců ke konci roku 2009. Tesco SW nabízí vysoce kvalifikovaná pracovní místa, 74 % jeho zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání.

Komentáře