HP chce prostřednictvím Trusted Advisor snížit složitost návrhu a výstavby datových center

Společnost HP představila novou poradenskou službu, která se zabývá optimalizací a snižováním rizik spojených se strategickým řízením, návrhem a budováním datových center.

HP chce prostřednictvím Trusted Advisor snížit složitost návrhu a výstavby datových center


Služba HP Trusted Advisor nabízí zákazníkům možnost konzultací s odborníky z HP, kteří spolupracující při zvažování všech aspektů obchodních operací, IT infrastruktury a vybavení, stejně jako u nasazování konkrétních technologií, například cloudu nebo green computingu.

„Časové a finanční závazky firem při budování či vylepšování datových center bývají překvapivě vysoké a prostor pro nepřesnosti extrémně malý,“ řekl Rick Einhorn, ředitel HP Critical Facilities Services. „Naši konzultanti z oblasti datových center mají schopnost objevit a navrhnout integrovaná řešení  a provést klienty složitými klíčovými rozhodnutími. To vše při dodržení plánu a v rámci stanoveného rozpočtu.“

HP Trusted Advisor z portfolia HP Critical Facilities funguje jako „průvodce“ ve všech fázích vývoje datového centra. Tato služba tvoří dílčí prvek strategie Converged Infrastructure a drží se programového přístupu k životnímu cyklu datového centra. Zahrnuje analýzu a doporučení pro schvalování firemních procesů, plánování, návrh a budování, provoz a migrační proces.

Služba HP Trusted Advisor je celosvětově dostupná prostřednictvím HP Technology Consulting Services. Cena se odvíjí od rozsahu implementace.

Komentáře