HP Discover 2011: agilita je pro IT nejdůležitější

Společnost Hewlett Packard dnes v Las Vegas otevírá konferenci HP Discover zaměřenou na novinky z oblasti IT infrastruktury, software a služeb - zejména datových center, úložišť a v neposlední řadě též budování a provozu privátních a hybridních cloudů.

HP Discover 2011: agilita je pro IT nejdůležitější


Úvodní tiskovou konferenci zahájil Jan Zadák, Executive Vice President Enterprise Sales and Marketing v HP, připomenutím rychlosti, s jakou se dnes byznys a společně s ním IT musí rozvíjet a měnit. Pouhých 60 vteřin v současném světě totiž představuje 12 mlionů odeslaných SMS, 323 tisíc mobilních plateb, 97 tisíc tweetů, stažení 20 tisíc mobilních aplikací či prodej několika set chytrých telefonů.

V současném světě, kde jsou propojeni všichni se všemi, očekávají zákazníci i zaměstnanci okamžitou odezvu a výsledky. Výsledkem tohoto vývoje podle Zadáka je, že již nestačí to, aby IT "pouze" rychle reagovalo na potřebu byznysu - je třeba docílit stavu, kdy jsou IT a podnik jedno a totéž. Jen tak bude možné okamžitě reagovat na nové příležitosti či změny v konkurenčním prostředí. Znamená to současně zvládnout inovaci, agilitu, optimalizaci nákladů a procesů i řízení rizik.

Jan Zadák citoval výsledky studie sponzorované HP, podle níž je agilita velmi důležitá pro všechny kategorie manažerů - CEO, CFO a CIO (jako kritickou ji uvádí v těchto skupinách 68 až 76 procent) a v poslední době dokonce i pro veřejný sektor (63 procent). Realita je však taková, že adekvátní schopnost reagovat má pouze necelých 40 procent komerčních organizací a 23 procent organizací ve veřejné a státní správě. Podle CEO by prvním krokem měla být transformace technologické infrastruktury (pro CIO a CFO je tento bod typicky na druhém místě).

Z pohledu HP sestává cesta k agilní (instant-on) organizaci z následujících kroků:

Transformace aplikací, tedy jejich převedení do formy vhodné pro provoz v modelu služeb privátního, hybridního či veřejného cloudu.

Konvergovaná infrastruktura - v podání HP se jedná o kombinaci HW zahrnujícího všechny prvky využívané v datovém centru (servery, síťové prvky, úložiště) a software pro správu a automatizaci provozu - jiní výrobci obvykle hovoří o infrastruktuře pro privátní či hybridní cloudy, byť přímé srovnání není zcela přesné.

Bezpečnost podnikových sychtémů, tedy zabezpečení systémů samotných a aplikací - zde je značný přesah s transformací podnikových aplikací.

Optimalizace informací - ta dříve zahrnovala konsolidaci informací a úložišť, dnes se zaměřuje na nové oblasti, jako je skladování a nakládání s nestrukturovanými daty ve velkých (až petabajty) objemech a schopnost provádět analýzy a funkce BI v reálném čase.

Hybridní provozní model - aktuálně nasazování infrastruktury v provozním modelu privátního cloudu, který v budoucnu umožní jejich migraci k externím poskytovatelům.

HP na letošní konferenci Discover přináší oznámení pokrývající řadu těchto oblastí - novinky z oblasti infrastruktury, zejména úložišť a nástrojů pro analýzu velkých objemů dat i nového konceptu budování kontejnerových datových center, kterým se budeme věnovat v následujících samostatných novinkách.

Pokud vás konference HP Discover zaujala, pak vězte, že její Evropskou verzi můžete zažít v listopadu v Rakousku!

Komentáře