HP Flexible Data Center optimalizuje využití zdrojů při výstavbě datových center

Společnost HP představila nový způsob, jak mohou zákazníci zredukovat kapitálové investice do návrhu a budování datových center o polovinu, a zároveň snížit emise CO2 (uhlíkovou stopu).

HP Flexible Data Center optimalizuje využití zdrojů při výstavbě datových center


Řešení HP Flexible Data Center (HP Flexible DC), které bylo přihlášeno k patentování, nabízí standardizované, modulární pojetí návrhu a budování datových center. Klientům umožní nahradit tradiční návrhy datových center flexibilním řešením, jež je možné podle potřeby rozšiřovat a zároveň šetřit zdroje.

Řešení HP Flexible DC je postaveno na „motýlím“ návrhu tvořeném čtyřmi prefabrikovanými kvadranty či moduly, které jsou připojeny k centrální řídící sekci (tvarem tak připomíná motýla). K finanční efektivitě řešení přispívá zejména využití průmyslových komponent a optimalizovaný proces budování s řadou možností distribuce energie a chlazení.

Divize HP Critical Facilities Services nabízí služby poradenství, technického návrhu a architektury. Spolupracuje s klienty na vyhodnocení jejich potřeb, což jim pomůže naplánovat a implementovat komplexní infrastrukturu datového centra.

Stěžejní vlastnosti řešení HP Flexible DC:

  • Prefabrikované, standardizované komponenty umožňují zákazníkům zkrátit dobu potřebnou k vybudování a nasazení datového centra, což znamená nižší kapitálové náklady a rychlejší uvedení produktů na trh.
  • Modulární koncepce umožňuje zákazníkům zvyšovat škálovatelnou kapacitu při zachování požadované úrovně spolehlivosti a redundance.
  • Specifické konfigurace optimalizují využití energie a chlazení, a tak pomáhají zákazníkům omezovat emise skleníkových plynů a uhlíkovou stopu zařízení.
  • Mechanické systémy chlazené vzduchem ušetří zákazníkům oproti vodním chlazením výdaje za energii a potenciálně také miliony litrů vody ročně.

Ceny a dostupnost

Řešení HP Flexible DC dodává divize HP Critical Facilities Services. Jeho cena se liší podle náročnosti implementace. Další informace jsou k dispozici na webu www.hp.com/services/flexdc.

Komentáře