HP Fórum: Cloud odhalen (2. část)

Vše, co jste kdy chtěli vědět o cloudu, ale báli jste se na to zeptat.

HP Fórum: Cloud odhalen (2. část)


1. část článku: https://businessworld.cz/aktuality/hp-forum-cloud-odhalen-1-cast-7277

Jan Kameníček, generální ředitel HP Česká Republika začal svou prezentaci otázkou, kolik z účastníků si myslí, že cloud je pouze marketingová bublina. K našemu překvapení se nezvedl les rukou, ale pouze několik nejistých pravic (a levic). Kameníček také připomněl, že samotná podstata cloudu, tedy outsourcing formou služby, má tradici sahající zpět až do 60. let. Nicméně současné formy IaaS, PaaS a SaaS jsou v mnoha směrech odlišné. Naopak BPaaS, tedy business process poskytovaný jako služba už je v podstatě čistý outsourcing.

Kameníček zdůraznil, že současnou IT infrastrukturu využívá lidstvo celosvětově jen asi na 10 procent, situaci na trhu navíc ovlivňují tři zásadní trendy: technologický rozvoj, změna obchodních modelů a demografické změny populace a pracovní síly. V olbasti technologií je zásadním vývojem nejen rozstoucí výkon a efektivita výpočetní techniky, ale zejména rychle rostoucí dostupnost, všudypřítomnost a propustnost datových sítí - s jedním serverem dnes můžete oslovit více než 1,5 miliardy potenciálních zákazníků po celém světě - stačí tedy jedna skvělá myšlenka, kterou můžete změnit obchodní trendy.

Jan Kameníček také připoměl jinou dnes již zapomenutou myšlenku Kena Olsona, zakladatele Digital, který nechápal, proč by lidé měli mít doma počítače. Společnost Digital možná i z tohoto důvodu již neexistuje, nicméně dnes jsou technologie v situaci, kdy se můžeme vrátit zpět do doby velkých výpočetních ceter, jež mohou efektivně poskytovat výpočetní výkon s vysokou mírou využití (80 či 90 namísto deseti procent). Uživatelům navíc odpadnou starosti s instalacemi, konfigrací a správu vlastních počítačů. Konečně demografická změna podle Kameníčka způsobí, že během další dekády či dvou zmizí osmdesát až devadesát procent kancelářských prostor.

Nová generace "Facebooku" nebude potřebovat osobní kontakt, budou schopni pracovat ve virtuálním světě - to přinese vznik nových, globálních typů společností s flexibilní pracovní dobou a placením pouze za přidanou hodnotu (nikoliv za odpracované hodiny) a získají zcela flexibilní kontrakty.

Jan Kameníček také připomněl vizi IDC pro další desetiletí: 4 miliardy lidí online, 31 miliard připojených zařízení, dále 1,3 trilionu senzorů, 50 trilionů gigabajtů dat, 25 milionů aplikací. Uživatelé budou mít pouze zařízení na bázi tenkého klienta a budou platit paušály za sadu pracovních aplikací a služby z oblasti z multimédií. V minulosti existovaly podle Kameníčka dva světy: pracovní a domácí, dnes se oba světy prolínají, zákazník chce přistupvat z jednoho zařízení k oběma světům, což s sebou přináší výhody i nevýhody.

Na jednu stranu jsou zaměstnanci dostupní takříkajíc neustále, zároveň ale neustále mohou vykonávat i "mimopracovní" aktivity a na druhou stranu se vzdávají mimopracovních aktivit. Kameníček přiznal, že to je do budoucna špatná zpráva pro divizi IPG: všudypřítomnost kompaktních i velkoplošných zobrazovacích zařízení způsobí, že objem vytištěných informací začne skutečně výrazmně klesat.

Koncept Instatnt On Enterprise podle Kameníčka odpovídá na většinu požadavků, vycházejících z výše uvedených změn. Tedy nutnost toho, aby zaměstnanci i zákazníci měli přístup ke svým aplikacím neustále a odkudkoliv, nutnost  okamžitě reagovat na změny a upravovat obchodní procesy, absolutní závislost drtivé většiny firem na IT, řízení obchodních procesů pomocí online informací. Toho všeho chce HP dosáhnout prostřednictví transformace aplikací, konvergované (standardizované, automatizované) infrastruktury, nových bezpečnostních řešení, optimalizace informací a hybridního modelu dodávky služeb.

Jan Kameníček na závěr nabídl vizi role CIO v budoucím uspořádání podnikového IT a HP cloudsystém. Z hlediska uživatele pak bude nová funkčnost přístupná formou menu, kde si uživatel vybere aplikaci, jíž chce používat a je-li mu schválena, proběheně automaticky její nastavení, propojení na další služby a data a nastavení servisního zabezpečení.

Stejně tak při ukončení poskytování služby jsou všechny tyto vazby a nasatvení zrušeny a prostředky uvodlněny. Kameníček také dodal, že HP je jediným dodavatelem, který je schopen nabídnout kompletní a komplexní řešení pro datová centra a privátní cloud z vlastních komponent, a to včetně software pro správu. HP se pochopitelně bude snažit dodávat (nikoliv vnucovat) jednobarevná řešení, která vzájemně nejlépe spoluprací a lze je snadno a efektivně spravovat pomocí Cloud automation software.

Komentáře