HP poskytne vyšší míru automatizace pro cloudová řešení

Společnost HP představila nový virtualizační software, který podle tiskového prohlášení zjednodušuje, automatizuje a zabezpečuje provoz virtuálních serverů (virtual machines, VM) i dat v cloudových prostředích.

HP poskytne vyšší míru automatizace pro cloudová řešení


Jestliže organizace provozují starší IT infrastrukturu a potřebují přesunout virtuální servery (VM), které se starají např. o provoz softwaru Microsoft Exchange, mezi více datovými centry, musejí absolvovat stovky složitých ručních konfiguračních kroků na každém zařízení. Také přesouvání dat a mobilní přístup k nim přináší obtíže, protože datová úložiště vyžadují nasazení fyzických zařízení, která znatelně ubírají celkovou kapacitu podlahové plochy, napájení, chlazení a investic do infrastruktury. Snadno pak může dojít k tomu, že jsou organizace uzamčeny do proprietárního prostředí, které sice plní původní potřeby, ale není jej možné dále přizpůsobit novým IT procesům a službám.

Aby organizace předešly těmto problémům, byla vyvinuta nová řešení z oblasti HP konvergované infrastruktury:

•    HP Ethernet Virtual Interconnect (EVI) je řešení, které zjednodušuje a zrychluje procesy nezbytné pro vzájemné propojení až osmi datových center umístěných v různých lokalitách kdekoli na světě. Jejich propojení vyžaduje pouze několik minut času bez potřeby složité konfigurace.

•    Software HP Multitenant Device Context (MDC) zajišťuje zvýšení bezpečnosti cloudových aplikací díky podpoře provozu více vzájemně oddělených zákazníků v rámci jedné fyzické infrastruktury (tzv. prostředí multivlastnictví, neboli multitenant), a zabraňuje promíchání dat různých aplikací nebo oddělení.

•    Nástroj HP StoreVirtual virtual storage appliance (VSA) zvyšuje flexibilitu technologického prostředí tím, že umožňuje organizacím vytvářet stavební bloky jednotného datového úložiště na x86 serveru prostřednictvím VMware vSphere či Windows Server Hyper-V hypervizorů. Organizace mohou díky tomu přesunovat data v heterogenních prostředích složených ze serverů, hypervizorů a datových center, pokrýt své aktuální potřeby a snížit celkové náklady i složitost IT infrastruktury.

Další informace o nových síťových a úložných řešeních jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/VirtualAppNetworks a www.hp.com/go/StoreVirtualVSA.


Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com
Komentáře