HP nabízí firmám snazší přechod na cloud computing

Společnost HP představila tři nové produkty, které pomohou firmám a poskytovatelům telekomunikačních služeb snadněji využít přínosy cloud computingu a lépe optimalizovat náklady.

HP nabízí firmám snazší přechod na cloud computing


Z průzkumu vypracovaného pro společnost HP vyplývá, že obchodní cykly budou i v příštích několika letech nepředvídatelné – o tom je přesvědčeno více než 90 % vrcholových manažerů. V důsledku toho 75 % dotazovaných IT manažerů uznává, že je třeba investovat do flexibilnější technologie, kterou bude možné rychle škálovat oběma směry a jež umožní ještě rychlejší komunikaci s technologickými partnery.

HP odpovídá na tuto potřebu novým souborem nabídek, které umožní firmám a poskytovatelům služeb překonat stávající komplikace a zkrátit dobu potřebnou ke generování zisků z cloud computingu. HP svými novými produkty pomůže firmám řídit a spravovat služby cloudu pomocí nástrojů HP Operations Orchestration a HP Cloud Assure pro dokonalejší řízení nákladů, a umožní poskytovatelům nabízet služby cloudu postavené na řešení HP Communications as a Service.

   

  Řešení HP pro firmy

  HP Operations Orchestration automatizuje přidělování služeb ve stávající infrastruktuře – ať už fyzické, virtuální nebo v cloudu. Firmy mohou pohotově zvýšit kapacitu díky integraci s průběžně hrazenou službou Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), což jim umožní rychle reagovat na měnící se tržní a obchodní podmínky.

  HP Cloud Assure pro řízení nákladů poskytuje zákazníkům využívajícím služeb cloudu záruku optimálních nákladů na provoz cloudu a předvídatelnosti, což je třeba pro přesné rozpočtování. Toto řešení umožňuje zákazníkům využívajícím služeb cloudu podle aktuální potřeby dimenzovat různé výpočetní úlohy tak, aby všechny úrovně služeb byly poskytovány s optimálními a předvídatelnými náklady.

  Řešení HP pro poskytovatele telekomunikačních služeb

  HP Communications as a Service (CaaS) představuje cloud program, který umožňuje poskytovatelům služeb nabízet malým a středním firmám outsourcované služby, jejichž cena je stanovována podobně jako u běžných technických služeb. HP CaaS pomáhá poskytovatelům služeb zvyšovat tržby v segmentu podnikových zákazníků, jimž mohou levně a bez rizika nabízet služby cloudu.

  HP CaaS zahrnuje agregační platformu, čtyři integrované komunikační služby HP a třetích stran, a navíc umožňuje flexibilně přidávat další služby poskytované podle potřeby.

  Další informace jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/HPSoftwareUniverseHamburg09

  Komentáře