HP rozšiřuje portfolio služeb pro modernizaci aplikací

V portfoliu služeb najdou zákazníci nová řešení, jejichž prostřednictvím mohou provést modernizaci aplikací, stejně jako dílčí konzultační služby i soubor souvisejících odborných školení.

HP rozšiřuje portfolio služeb pro modernizaci aplikací


Aby organizace dokázaly „objevit“ všechny výhody cloudových a mobilních výpočetních řešení, musejí podle HP nejprve transformovat a modernizovat svá aplikační prostředí, která se často rozrůstala bez detailního plánování, organicky či například po dílčích fůzích nebo akvizicích.

Začarovaný kruh IT rozpočtu

Firmy jsou dnes nuceny vydávat až 70 % vyhrazeného IT rozpočtu na udržení systémů v chodu, včetně správy zastaralých a redundantních aplikací. Pouze 30 % finančních prostředků tak může posloužit pro investice a inovace, které pomáhají udržet krok s konkurencí, pokrýt další růst či přinést okamžitý přístup k informacím.

Cesta k úspěšné modernizaci aplikací začíná u vytvoření strategie, která představuje klíčový prvek pro plynulý přechod ke cloudovým a mobilním výpočetním technologiím. Nasazením cloudových a mobilních platforem dostanou poté organizace možnost nabídnout zákazníkům obsah v podobě služeb; mohou tak rozšířit své produktové portfolio i možnosti přístupu z kteréhokoli zařízení k řešením.

S analýzou stávajícího stavu IT infrastruktury a podklady pro vytváření strategií modernizace aplikací pomohou organizacím služby HP Application Portfolio Management a HP Application Transformation Software Services. Základním prvkem při tvorbě aplikačních strategií je rovněž workshop HP Applications Transformation Experience, který nabízí IT manažerům možnost:

•    Seznámit se s trendy v oblasti mobilních aplikací a cloudových technologií.
•    Osvojit si přínosy modernizace, jenž zajistí přizpůsobení mobilních aplikací firemním požadavkům.
•   Naučit se upravovat rozpočet na IT provoz tak, aby pokryl zdroje na správu a inovace, a vytvářet nové IT služby
•    Vylepšit reakce IT oddělení na obchodní požadavky.
•    Zvýšit výkon a kapacitu stávajících aplikací.

Tři pilíře úspěšného návrhu modernizace aplikací

Pro zajištění optimálních výsledků během modernizace aplikací by organizace měly věnovat zvýšenou pozornost třem hlavním oblastem, které jsou součástí strategického transformačního plánu:

•    Provozním podmínkám – zohlednění veškerých specifických provozních požadavků zajistí organizacím kontrolu nad celým životním cyklem jejich aplikací – plánováním nasazení a zajištěním nejvyšší kvality provozu, správy i výkonu.
•    Metodologii modernizace – organizace by měly využít strukturovaných a v praxi ověřených metod pro odhad, modernizaci a komplexní plánování v kombinaci s vhodnou taktikou, nástroji a procesy.
•    Systému transformace – pro přijetí nových technologií potřebují organizace spolehlivý, robustní systém zahrnující formální strategické kroky, strukturu firemního prostředí a detailní plán pro implementaci služeb v každé fázi modernizace. Systém by měl zároveň identifikovat i specifické nástroje, metody, procesy, aktivity, širší záměr, plánování a distribuci úkolů souvisejících s transformací.

Modernizace IT prostředí pomůže celé organizaci

Konkrétním procesům vedoucím k modernizaci aplikací se věnují služby HP Applications Modernization Services. Zajišťují zlepšení výkonu IT infrastruktury a aplikací, urychlení stávajících procesů, snížení složitosti systémů a zvýšení produktivity zaměstnanců.

Společnost HP obecně doporučuje svým zákazníkům při modernizaci aplikací třífázový postup:

•    Definovat úplný plán a strategii transformace, v jehož rámci je třeba ujasnit zejména tato klíčová kritéria:
–    Které aplikace by se měly přesunout do cloudu?
–    Do kterých platforem se mají aplikace přesouvat?
–    Jak mají být aplikace připraveny pro cloud?
–    Jak mohou cloudové aplikace spolupracovat s jinými systémy?
•    Modernizovat stávající aplikační portfolio.
•    Upravit nově transformované IT prostředí tak, aby minimalizovalo možná provozní rizika, s důrazem na správu mobilních zařízení a bezpečnost cloudu.


Úvodní foto: © lightpoet - Fotolia.com
Komentáře