HP Discover 2012: Vertica a Autonomy jako kladiva na "velká data"

Společnost HP na konferenci Discover 2012 představila zajímavé inovace v rámci svého portfolia Information Optimization Solutions.

HP Discover 2012: Vertica a Autonomy jako kladiva na "velká data"


Extrémní objem, různorodost a rychlost nárůstu informací se staly velkou zátěží pro organizace všech velikostí a typů. Podle průzkumu provedeného na zakázku HP jsou pouze 2 % vedoucích technických a ekonomických pracovníků přesvědčena o tom, že mají k dispozici korektní informace nezbytné pro dosažení celopodnikových cílů ve správný čas.

HP upozorňuje, že tradiční přístup ke správě informací, který spoléhá na zastaralou informační architekturu, infrastrukturu a analýzu, selhává při hledání konceptů a hodnot v různých informacích. Stejně tak nedokáže poskytnout ani cenově efektivní škálovatelnost a zpracování obrovského množství informací zahrnutých v nestrukturovaných i strukturovaných datech v reálném čase.

Tyto nedostatky se stávají ještě markantnějšími v současné době, kdy je potřeba zpracovávat informace od zákazníků nejen z webu, telefonátů a e-mailů, ale rovněž např. ze sociálních sítí, jako je Twitter, Facebook či YouTube, které leží zcela mimo pomyslné mantinely firemního prostředí. Roste rovněž poptávka po možnosti sbírání a vyhodnocování informací z tradičních „kamenných“ prodejen. HP přichází s řešením složeným z konvergované infrastruktury a technologií od převzatých společností Autonomy a Vertica.

Nové možnosti správy objemných dat

Řada organizací, které se potýkají s dramatickým nárůstem informací, zkouší využívat opensource technologii Apache Hadoop a řešit tak potřeby pro ukládání a správu petabajtů informací. Nově představené řešení AppSystem for Apache Hadoop představuje podle HP systém pro podnikovou sféru, který dokáže zjednodušit a urychlit nasazení nových technologií pro zpracování informací. Jedná se o kombinaci nástrojů konvergované infrastruktury HP, běžné správy a integrace prostřednictvím řešení Vertica 6, která ve výsledku přináší organizacím možnost zpracovávat velké objemy dat a analyzovat je v reálném čase.

HP v této souvislosti definovalo následující nové služby:


•    HP Big Data Strategy Workshop chce zákazníkům nabídnout snížení rizik a urychlení strategického rozhodování díky zprostředkování podrobného přehledu dílčích problémů a výzev souvisejících se zpracováním objemných dat a doporučení dostupných řešení. Zákazníci se naučí skloubit firemní IT prostředí a obchodní cíle typické pro podnikovou sféru, aby dokázali najít klíčové faktory úspěchu i metody, jak vylepšit svou IT infrastrukturu pro zpracování velkých dat.

•    HP Roadmap Service for Apache Hadoop umožňuje organizacím zhodnotit a naplánovat nasazení platformy Hadoop. Mohou využít množství praktických postupů, zkušeností a organizačních rozhodnutí, jejichž výsledkem je strategický plán, který usnadní nasazení platformy Hadoop.

•    Služby HP Always On Support Services jsou dostupné pro nové řešení HP AppSystem for Apache Hadoop a referenční architektury využívající komponenty HP.

Vertica - analyzujte v reálném čase

Prostřednictvím nově uvedeného řešení HP Vertica 6 lze provádět analýzy objemných dat (včetně integrace s technologiemi Autonomy a Hadoop), resp. jakéhokoli jiného strukturovaného, nestrukturovaného či částečně strukturovaného zdroje dat. Společně s uvedením řešení Vertica 6 rozšířila Vertica také své prostředí pro distribuované výpočty, aby zajistila možnost paralelního zpracování analytického jazyka R.

Společnost HP oznámila také další nové možnosti pro zahrnutí rozhraní Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) 10 engine do uzlu Hadoop; uživatelé tak mohou využívat více než 500 HP IDOL funkcí, včetně automatické kategorizace, tvorby clusterů, dedukcí a hyperlinků. Kombinace Autonomy IDOL a Vertica 6 s HP AppSystem for Apache Hadoop zákazníkům poskytuje platformu pro zpracování a pochopení velkého objemu různorodých dat.

Přesněji zacílený digitální marketing

Pro další rozšíření své platformy digitálního marketingu HP rovněž oznámilo uvedení řešení Autonomy, dostupného pod označením Optimost Clickstream Analytics. Profesionálům z oblasti marketingu poskytuje komplexní přehled o aktivitách návštěvníků a zákazníků na webu a v sociálních sítích i v průběhu on-line nákupních transakcí. Autonomy Optimost Clickstream Analytics spojuje řešení Vertica Analytics Platform a Autonomy IDOL, a poskytuje tak marketérům přístup k různorodým datům, díky nimž mohou zpracovávat, kombinovat i analyzovat informace.

Doplňující informace o novinkách společnosti HP v rámci konference HP Discover a jejích hlavních událostech jsou dostupné na webových stránkách www.hp.com/go/hpdiscover2012.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře