HP nabízí zákazníkům nové možnosti využití sociálních sítí

Společnost HP rozšířila své služby pro řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management, CRM).

HP nabízí zákazníkům nové možnosti využití sociálních sítí


HP v tiskové zprávě uvádí, že Facebook, Twitter a další sociální sítě změnily chování zákazníků a přidaly nové, podstatně složitější úrovně do vztahů mezi firmami a zákazníky. Tradiční CRM programy a architektury, navržené a vyvinuté ještě před nástupem sociálních sítí, neumožňují organizacím využít jejich potenciál pro tvorbu strategií a cílenější obchodní komunikaci.

Nové řešení HP Social Enterprise Services má organizacím nabídnout pomoc s implementací sociálního CRM programu, který zajistí zlepšení komunikace a spolupráce se zákazníky a navíc pomůže firmám lépe porozumět potřebám zákazníků. HP Social Enterprise Services, které jsou součástí řešení HP Customer Engagement Management, nabízejí dva modely poskytování služeb: HP Agent Services pro komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a HP Social Media Analysis pro analýzu sociálních sítí a vyhledávání informací o zákaznících.

Mezi hlavní funkce patří:

•    Náslechová služba (Listening Service) – sleduje obchodní značku nebo produkt v jednotlivých sociálních sítích a umožňuje identifikovat nové možnosti prosazení.

•    Analytická služba (Analysis Service) – kombinuje různé analytické postupy pro získání přehledu o trendech vývoje dané organizace, konkurence i celého trhu, díky čemuž lze upravit strategii komunikace v sociálních sítích.

•    Směrovací služba (Routing Service) – směřuje informace o nových obchodních příležitostech interním oddělením, například zákaznické podpoře, marketingu či prodeji a vývoji produktů, takže lze rychleji reagovat na vývoj požadavků trhu.

•    Služba pro „zapojení“ (Engagement Service) – využívá informace získané z analýz a umožňuje tak reagovat na dotazy a požadavky zákazníků i jejich komentáře na sociálních sítích.

•    Reportovací služba (Reporting Service) – poskytuje denní, týdenní a měsíční souhrny a reporty o zjištěných datech, analýzách a obchodních příležitostech, díky čemuž mohou organizace lépe měřit úspěšnost celého sociálního programu.

Služby HP Social Enterprise Services jsou již celosvětově dostupné. Cena řešení HP Agent Services se odvíjí od specifické konfigurace zákazníka, v případě Social Media Analysis Services je pak řešena formou předplatného a závisí na objemu objednaných služeb.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře