HP: Náklady související s počítačovou kriminalitou vzrostly průměrně o 56%

Společnost HP zveřejnila výsledky nového výzkumu, který mimo jiné tvrdí, že firmy a vládní organizace soustavně čelí kybernetickým útokům vedoucím ke značným finančním dopadům, a to i přes rozšířené povědomí o možném riziku.

HP: Náklady související s počítačovou kriminalitou vzrostly průměrně o 56%


Studie Second Annual Cost of Cyber Crime Study provedená společností Ponemon Institute odhalila, že průměrné roční náklady vyvolané počítačovou kriminalitou dosáhly u vybraného vzorku organizací hodnoty 5,9 milionů dolarů ročně, přičemž rozpětí se pohybovalo od 1,5 milionů až po 36,5 milionů dolarů. Jedná se tak o 56% nárůst průměrné hodnoty ve srovnání se stejnou studií provedenou v červenci loňského roku.

„Techniky kybernetických útoků neustále zvyšují nejen svou frekvenci, ale také propracovanost. Zároveň rovněž stoupá potenciální dopad na finanční stav postižených organizací,“ uvedl Tom Reilly, vicepresident a generální ředitel HP Enterprise Security.

Kybernetické útoky jsou dnes bohužel zcela běžné. Během čtyřtýdenního průzkumu zaznamenal vybraný vzorek organizací 72 úspěšných útoků týdně, což představuje téměř 45% meziroční nárůst. Více než 90 % všech nákladů spojených s kybernetickými zločiny měl na svědomí škodlivý kód, útoky typu odepření služby (DoS, Denial of Service), ukradená zařízení a internetové útoky.

Kybernetické útoky mohou být velice nákladné, pokud nedojde k jejich rychlému vyřešení. Průměrná doba nutná k odstranění následků kybernetického útoku činí 18 dnů, průměrné náklady ve vzorku zkoumaných společností dosahují takřka 416 000 dolarů. Tato hodnota představuje téměř 70% nárůst ve srovnání s 250 000 dolary za 14 dnů „síťové regenerace,“ které byly publikovány v loňské zprávě. Studie zároveň zjistila, že zákeřné útoky vedené z vnitřního prostředí mohou vyžadovat až 45 dní obnovovacích procesů.

„Stejně jako se zvyšuje sofistikovanost a frekvence kybernetických útoků, stoupají také jejich ekonomické důsledky,“ doplnil Dr. Larry Ponemon, předseda představenstva a zakladatel Ponemon Institute. „Aby bylo možné odhadnout výši investice do zabezpečení, je nutné nejprve pochopit reálné náklady na odstranění následků počítačové kriminality.“

Komentáře