HP oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2009

Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009, které skončilo 31. července 2009. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 27,5 miliardy dolarů, což představuje 2% meziroční pokles a 4% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů.

HP oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2009


GAAP provozní zisk za třetí čtvrtletí dosáhl výše 2,2 miliardy dolarů a rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP 0,67 dolaru, což představuje pokles proti 0,80 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk se vyšplhal na 3 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,86 dolaru v předchozím roce na 0,91 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 568 milionů dolarů po zdanění, tj. 0,24 dolaru na akcii, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji v souvislosti s akvizicemi.

Tržby v Americe vzrostly o 8 % na 12,6 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe tržby poklesly o 12 % na 9,9 miliardy dolarů, v Asii a Tichomoří poklesly o 4 % na 5 miliard dolarů. Při zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 11 %, zatímco v Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly o 2 % a v Asii a Tichomoří se udržely na stejné úrovni. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve třetím čtvrtletí 62 % celkových tržeb, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) poklesly o 6 % proti stejnému období předcházejícího roku a tvořily 10 % celkových tržeb společnosti HP.

 

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala za třetí čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,9 miliardy dolarů. Třetí čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 5,9 miliardy dolarů, což představuje pokles o deset dní. Pohledávky ve výši 14,7 miliardy dolarů vzrostly o čtyři dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 12,8 miliardy dolarů, což značí pokles o sedm dní. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve třetím čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 191 milionů dolarů. Dalších 999 milionů dolarů v hotovosti užila společnost HP ve třetím čtvrtletí k odkupu zhruba 28 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 13,7 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

HP očekává, že tržby za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 vzrostou čtvrtletně zhruba o 8 %. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 se očekává zhruba okolo 1,12 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,15 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi. GAAP rozředěný zisk na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2009 se očekává zhruba okolo 0,97 dolaru.

Za celý rok 2009 očekává HP tržby a zisk na středové úrovni rozpětí zveřejněného ve výhledu z 19. května 2009.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

 

Komentáře