HP oznamuje hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2010

Společnost HP oznámila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010, které skončilo 30. dubna 2010.

HP oznamuje hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2010


V tomto období dosáhla čistých tržeb ve výši 30,8 miliardy dolarů, což představuje 13% meziroční nárůst při zohlednění čtyřprocentního účinku změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil za druhé čtvrtletí 0,91 dolaru, což představuje nárůst proti 0,71 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,09 dolaru, což značí nárůst proti 0,86 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii a 0,15 dolaru na akcii za druhá čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

 

 

 

Q2 FY 2010

Q2 FY 2009

Meziročně

Čisté příjmy (miliardy USD)

 

30,8

27,4

13%

GAAP provozní marže

 

9,3%

8,4%

0,9 bodu

GAAP čistý zisk (miliardy USD)

 

2,2

1,7

28%

GAAP rozředěný zisk na akcii

 

$0,91

$0,71

28%

Non-GAAP provozní marže

 

11,2%

10,4%

0,8 bodu

Non-GAAP čistý zisk (miliardy USD)

 

2,6

2,1

25%

Non-GAAP rozředěný zisk na akcii

 

$1,09

$0,86

27%

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

V Severní a Jižní Americe vzrostly v druhém čtvrtletí tržby o 11 % na 13,5 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe vzrostly tržby o 11 %, v oblasti Asie a Tichomoří o 19 %; v jednotlivých regionech společnost HP utržila 11,8 miliardy a 5,5 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 9 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 7 % a v Asii a Tichomoří o 10 %. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve druhém čtvrtletí 66 % celkových příjmů společnosti HP. Desetinu celkových příjmů společnosti HP tvořily tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), které meziročně vzrostly o 25 %.

Tržby divize HP Services vzrostly o 2 % na 8,7 miliardy dolarů. Příjmy z outsourcingu infrastrukturních technologií vzrostly o 6 %, zatímco příjmy z technologických služeb a outsourcingu podnikových procesů se meziročně udržely zhruba na stejné úrovni. Tržby z aplikačních služeb meziročně klesly o 2 %. Provozní zisk divize je 1,4 miliardy dolarů, neboli 15,9 % tržeb, což představuje nárůst proti 1,2 miliardy neboli 13,8 % tržeb o rok dříve.

Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,5 miliardy dolarů, což značí 31% nárůst. Tržby ze standardních serverů vzrostly o 54 %, zatímco tržby z úložných produktů poklesly o 16 % a tržby z produktové řady střední kategorie EVA poklesly o 3 %. Tržby z portfolia Business Critical Systems poklesly o 17 %, zatímco tržby z ESS blade serverů vzrostly o 45 %. Provozní zisk divize je 571 milion dolarů, neboli 12,6 % tržeb, což znamená nárůst proti 250 milionům neboli 7,2 % tržeb o rok dříve.

Tržby divize HP Software klesly o 1 % na 871 milion dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization vzrostly o 3 %, tržby z ostatních softwarových produktů naopak poklesly o 8 %. Provozní zisk divize jsou 162 miliony dolarů, neboli 18,6 % tržeb, což představuje nárůst proti 157 milionům neboli 17,8 % tržeb o rok dříve.

Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 20% nárůst počtu dodaných zařízení a po celém světě si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG vzrostly o 21 % na 10 miliard dolarů. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí vzrostly o 17 %, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů se zvýšily dokonce o 27 %. Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly o 19 %, tržby z prodeje osobních klientů se zvýšily o 25 %. Provozní zisk divize je 465 milionů dolarů, neboli 4,7 % tržeb, což značí nárůst proti 378 milionům neboli 4,6 % tržeb o rok dříve.

Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly o 8 % na 6,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly o 6 %, tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru vzrostly o 13 %, resp. 16 %. Počet dodaných tiskáren poklesl meziročně o 9 %, počet kusů osobního tiskového hardwaru poklesl o 8 %. Počet kusů užitkového tiskového hardwaru naopak vzrostl o 15 %. Provozní zisk divize je 1,1 miliardy dolarů, neboli 17,2 % tržeb; o rok dříve byl zisk rovněž 1,1 miliardy dolarů, ovšem představoval 18,2 % tržeb.

Příjmy z produktů ProCurve vzrostly o 31 % a celkové tržby divize HP Networking vzrostly meziročně o 58 % – včetně dopadu akvizice společnosti 3Com.

Tržby HP Financial Services (HPFS) vzrostly o 18 % na 755 milionů dolarů. Objem financování vzrostl o 20 % a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 21 %. Provozní marže je 9,1 % tržeb, což znamená nárůst proti 7,2 % ve stejném období předchozího roku.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v druhém čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,1 miliardy dolarů. Čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 6,4 miliardy dolarů, což je z hlediska skladových zásob na počet dnů stejná úroveň jako o rok dříve. Pohledávky ve výši 14,8 miliardy dolarů poklesly meziročně o pět dní. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 13,4 miliardy dolarů, což je nárůst o dva dny proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii v druhém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 196 milionů dolarů. Dalších 1,8 miliardy dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu zhruba 35 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 14,3 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

 

Výhled

Pro třetí fiskální čtvrtletí roku 2010 očekává HP tržby ve výši zhruba 29,7 až 30 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,87 až 0,89 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,05 až 1,07 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Pro celý fiskální rok 2010 očekává HP růst tržeb ve výši zhruba osm až devět procent. GAAP rozředěný zisk na akcii za celý fiskální rok 2010 by se měl pohybovat v rozmezí 3,76 až 3,81 dolaru, což představuje pokles proti předchozímu odhadu 3,79 až 3,86 dolaru, a non-GAAP rozředěný zisk na akcii by se měl pohybovat v rozmezí 4,45 až 4,50 dolaru, což znamená nárůst proti předchozímu odhadu 4,37 až 4,44 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,69 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Odhady non-GAAP rozředěného zisku na akcii pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 zahrnují očekávané ředění související s navrhovanou akvizicí společnosti Palm, Inc., kterou HP oznámila 28. dubna 2010. Do výhledu pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 však HP nezahrnulo žádné příjmy spojené s akvizicí společnosti Palm.

Komentáře