HP oznamuje hospodářské výsledky za Q2 fiskálního roku 2011

Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2011, které skončilo 30. dubna 2011.

HP oznamuje hospodářské výsledky za Q2 fiskálního roku 2011


Čisté tržby ve výši 31,6 miliardy dolarů představovaly 3% nárůst proti vykázaným výsledkům za stejné období předcházejícího roku a 1% nárůst při zohlednění účinků změn měnových kurzů. Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činí 1,05 dolaru, což představuje 15% nárůst proti 0,91 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii je 1,24 dolaru, což značí 14% meziroční nárůst proti 1,09 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,19 dolaru na akcii a 0,18 dolaru na akcii za druhá čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi. Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete v části Použití non-GAAP finančních informací níže.

V Severní a Jižní Americe vzrostly v druhém čtvrtletí tržby o 2 % na 13,8 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly tržby o 1 % a v oblasti Asie a Tichomoří vzrostly o 10 %, v těchto oblastech společnost HP utržila 11,7 miliardy a 6,1 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 1 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe se udržely na stejné úrovni a v Asii a Tichomoří vzrostly o 4 %. Tržby mimo Spojené státy ve druhém čtvrtletí tvořily 66 % celkových tržeb společnosti. HP zaznamenalo rychlejší tempo růstu v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), kde tržby vzrostly o 19 % a tvořily 12 % celkových tržeb.

Výsledky podnikových skupin

—    Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 5 % při 5,7% provozní marži. PSG si udržuje pozici lídra trhu PC z hlediska počtu prodaných kusů, tržeb i podílu na ziscích, a dlouhodobě PSG patří i vedoucí pozice na trhu komerčních PC – 13% růst tržeb z komerčních klientů dalece překročil 23% propad tržeb ze spotřebních klientů.
—    Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) meziročně vzrostly o 5 % se 17% provozní marží. IPG nadále dosahuje vynikající výkonnosti s nárůstem podílu ve všech kategoriích tiskáren a s meziročně o 41% vyšším počtem prodaných kusů v segmentu užitkového tiskového hardwaru. IPG pokračovala v inovacích a dynamice díky nové platformě ePrint, řešením pro užitou grafiku a dalšími komerčními tiskovými produkty.
—    Tržby skupiny Services meziročně vzrostly o 2 % s 15,2% provozní marží. Pro zlepšování dlouhodobé výkonnosti urychluje HP sladění svých aktivit v oblasti služeb s celkovou strategií včetně investic do řešení s větší přidanou hodnotou a na migraci do cloudu.
—    Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně zvýšily o 15 % se 13,8% provozní marží. Skupina ESSN má za sebou solidní čtvrtletí, kdy se inovativní produkty HP pro konvergovanou infrastrukturu výrazně prosazovaly v datových centrech. V oblasti cloudu nastartovalo HP silný zájem o úspěšně uvedený HP CloudSystem.
—    Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 17 % se 20,2% provozní marží. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst licencí (29 %) a služeb (22 %).
—    Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 17 % s 9,4% provozní marží. K pokračujícímu růstu finančních služeb přispěl především dvouciferný nárůst objemu pronájmů a zkvalitnění aktiv v portfoliu.

Komentáře