HP oznamuje hospodářské výsledky za Q2 fiskálního roku 2012

Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 30. dubna 2012.

HP oznamuje hospodářské výsledky za Q2 fiskálního roku 2012


Během tohoto období dosáhly čisté tržby HP hodnoty 30,7 miliardy dolarů, což představuje 3% pokles oproti výsledkům za stejné období loňského roku při současném zohlednění účinků změn měnových kurzů.  Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil 0,80 dolaru, což představuje 24% pokles oproti stejnému období předchozího roku. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl 0,98 dolaru, což odpovídá 21% meziročnímu poklesu. Non-GAAP finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2012 nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 356 milionů dolarů, tedy 0,18 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji spojenými s akvizicemi.

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

•    Tržby divize Personal Systems Group (PSG) dosáhly v meziročním srovnání stejné hodnoty při 5,5% provozní marži. Příjmy v rámci komerčního segmentu se zvýšily o 3 %, v oblasti spotřebních klientů klesly o 4 % a tržby z prodeje pracovních stanic se v meziročním srovnání snížily o 1 %. Prodeje desktopů vzrostly o 5 %, u notebooků se snížily o 6 % a celkový počet všech prodaných jednotek poklesl o 1 %.
•    Tržby skupiny Services meziročně poklesly o 1 % při 11,3% provozní marží. Tržby obchodní jednotky Technology Services byly v meziročním srovnání stejné, tržby Application a Business Services se zvýšily o 1 % a tržby IT Outsourcingu meziročně poklesly o 3 %.
•    Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly meziroční pokles o 10 % při 13,2% provozní marží. V segmentu komerčního hardwaru došlo ke 4% meziročnímu poklesu a 7% poklesu prodaných kusů tiskáren. V segmentu spotřebního hardwaru došlo k 15% meziročnímu poklesu a 13% snížení počtu prodaných kusů tiskáren.
•    Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) meziročně klesly o 6 % při 11,2% provozní marží. Tržby divize Networking se v meziročním srovnání zvýšily o 2 %, u divize Industry Standard Servers poklesly o 6 %, v případě obchodní jednotky Business Critical Systems se snížily o 23 % a v oblasti Storage tržby vzrostly o 1 %.
•    Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 9 %, k čemuž přispěl zejména 4% nárůst v čistých aktivech a 5% zvýšení objemu financování. Provozní marže činila 9,9 %.
•    Tržby divize Software meziročně vzrostly o 22 % při 17,7% provozní marží, včetně výsledků Autonomy. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména 7% nárůst prodeje licencí, 17% růst v oblasti podpory a 72% zvýšení poskytovaných služeb. Autonomy zaznamenalo znatelný pokles v objemu licencí.

Pro další zvýšení výkonnosti obchodní jednotky Autonomy se do jejího vedení přesune Bill Veghte, stávající ředitel pro strategii a výkonný vicepresident HP Software. Bill Veghte je zkušeným softwarovým lídrem, který pomůže nastavit nejvhodnější procesy pro naplnění dalších očekávání vložených do akvizice Autonomy. Mike Lynch, zakladatel společnosti Autonomy a výkonný vicepresident HP Information Management společnost HP opustí po uplynutí přechodného období. Pozice na trhu a konkurenceschopnost Autonomy je velmi silná, zejména v oblasti cloudových řešení.

Další informace o čtvrtletních hospodářských výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.


Úvodní foto: © 3ddock - Fotolia.com
Komentáře