Výsledky HP za Q3: tržby klesají, ztráta téměř 9 miliard USD

Společnost Hewlett-Packard oznámila ztrátu ve výši 8,9 miliard dolarů za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2012, které skončilo 31. 6. 2012.

Výsledky HP za Q3: tržby klesají, ztráta téměř 9 miliard USD


Během tohoto období dosáhly čisté tržby HP hodnoty 29,7 miliardy dolarů, což představuje 5% pokles oproti stejnému období loňského roku, resp. 2% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Do výsledků se promítly odpisy nakoupených nehmotných aktiv, odpisy souvisejícími se snížením hodnoty dobrého jména společnosti (8 miliard dolarů), náklady na restrukturalizaci, výdaje spojené s akvizicemi a náklady týkajícími se postupného omezování vybraných firemních aktivit.

„HP se stále nachází v úvodní fázi víceletého procesu změn a navzdory všem překážkám dosahujeme znatelných pokroků,“ komentovala výsledek Meg Whitmanová, generální ředitelka HP. „Během třetího čtvrtletí jsme učinili několik důležitých kroků, jejichž prostřednictvím jsme se zaměřili na strategické priority, správu nákladů, zvládnutí potřebných organizačních změn a vyrovnanější hospodaření. Úspěšně tak pokračujeme v procesech, k jejichž plnění jsme se zavázali.“

Výsledky jednotlivých obchodních divizí

•    Tržby divize Personal Systems Group (PSG) v meziročním srovnání poklesly o 10 % při 4,7% provozní marži. Příjmy v rámci komerčního segmentu poklesly o 9 %, v oblasti spotřebních klientů se snížily o 12 %. Prodeje desktopů zaznamenaly pokles o 6 %, notebooků se prodalo o 12 % méně a celkový počet prodaných jednotek poklesl o 10 %.

•    Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly meziroční pokles o 3 % při 15,8% provozní marži. V segmentu komerčního hardwaru došlo ke 4% meziročnímu nárůstu, u spotřebního hardwaru pak k 13% meziročnímu poklesu a 23% snížení počtu prodaných kusů tiskáren.

•    Tržby skupiny Services meziročně poklesly o 3 % při 11,0% provozní marži. Tržby obchodní jednotky Technology Services meziročně poklesly o 1 %, v případě Application a Business Services zůstaly na stejné úrovni a u divize IT Outsourcingu meziročně poklesly o 6 %.

•    Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně snížily o 4 % při 10,9% provozní marži. Tržby divize Networking se v meziročním srovnání zvýšily o 6 %, u divize Industry Standard Servers poklesly o 3 %, v případě obchodní jednotky Business Critical Systems se snížily o 16 % a v oblasti Storage poklesly o 5 %.

•    Tržby divize Software meziročně vzrostly o 18 % při 18,0% provozní marži, včetně výsledků divize Autonomy. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména 2% nárůst prodeje licencí, 16% růst v oblasti podpory a 65% zvýšení objemu poskytovaných služeb.

•    Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně udržela tržby na stejné úrovni; 2% pokles objemu financování vyrovnal 2% nárůst v čistých aktivech. Provozní marže činila 10,4 %.


Úvodní foto: © A1Stock - Fotolia.com
Komentáře