HP oznamuje výsledky za Q4 a celý fiskální rok 2011

Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý fiskální rok, který skončil 31. října 2011.

HP oznamuje výsledky za Q4 a celý fiskální rok 2011


—    Čisté non-GAAP tržby za fiskální rok 2011 činily 127,4 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii 4,88 dolaru a volné cash flow 9,1 miliardy dolarů, což představuje 1%, 7% a 8% meziroční nárůst.
—    Čisté GAAP tržby za fiskální rok 2011 dosáhly 127,2 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii 3,32 dolaru a cash flow z aktivit 12,6 miliardy dolarů.
—    Čistý non-GAAP zisk 32,3 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii 1,17 dolaru a volné cash flow 1,2 miliardy dolaru za čtvrté čtvrtletí představují 3%, 12%, resp. 43% meziroční pokles.
—    Čisté GAAP tržby ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 32,1 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii 0,12 dolaru a cash flow z aktivit 2,4 miliardy dolarů.

„I když byl fiskální rok 2011 plný komplikací, vzrostl náš non-GAAP rozředěný zisk na akcii o 7 % a vygenerovali jsme cash flow z aktivit v hodnotě 12,6 miliardy dolarů,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka HP. „Pro fiskální rok 2012 zůstáváme opatrní, ale i více zaměření na výhled zisků a posílení hodnot akcií.“

Celý fiskální rok 2011

Čisté GAAP tržby za celý fiskální rok 2011 dosáhly výše 127,2 miliardy dolarů, což představuje 1% nárůst ve srovnání s předchozím rokem a 1% pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk činil 9,7 miliardy dolarů a GAAP rozředěný zisk na akcii (EPS) 3,32 dolaru, což představuje 10% pokles oproti předcházejícímu roku.

Čisté non-GAAP tržby za celý fiskální rok 2011 činily 127,4 miliardy dolarů, což značí 1% meziroční nárůst, resp. 1% pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. Non-GAAP provozní zisk dosáhl 13,8 miliard dolarů a non-GAAP rozředěný EPS činil 4,88 dolaru, tedy vzrostl o 7 % oproti předcházejícímu roku.

Čisté non-GAAP tržby za fiskální rok 2011 zahrnují další 0,2 miliardy dolarů, vygenerované procesy spuštěnými ve čtvrtém čtvrtletí ohledně ukončení aktivit v oblasti zařízení HP webOS, a plynoucí z čistých tržeb z webOS zařízení ve čtvrtém čtvrtletí. Non-GAAP tržby a provozní zisk nezahrnují účetní úpravy ve výši 3,3 miliardy dolarů po zdanění, tj. 1,56 dolaru na akcii, které souvisejí s ukončením aktivit týkajících se zařízení s HP webOS, poškozením dobrého jména, zakoupenými nehmotnými aktivy, amortizací zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji souvisejícími s akvizicemi.

Čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2011

Ve čtvrtém čtvrtletí činily čisté GAAP tržby 32,1 miliardy dolarů, což v meziročním srovnání představuje 3% pokles. Non-GAAP čisté tržby v hodnotě 32,3 miliardy dolarů rovněž znamenají 3% pokles v meziročním srovnání, resp. 6% pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP rozředěný EPS činil 0,12 dolaru, což značí 89% pokles oproti stejnému období předcházejícího roku. Non-GAAP rozředěné EPS dosáhlo 1,17 dolaru a tedy12% meziročního poklesu.

Čisté non-GAAP tržby za fiskální rok 2011 zahrnují další 0,2 miliardy dolarů, vygenerované procesy spuštěnými ve čtvrtém čtvrtletí ohledně ukončení aktivit v oblasti zařízení HP webOS, a plynoucí z čistých tržeb z webOS zařízení ve čtvrtém čtvrtletí. Non-GAAP tržby a provozní zisk nezahrnují účetní úpravy ve výši 2,1 miliardy dolarů po zdanění, tj. 1,05 dolaru na akcii, které souvisejí s ukončením aktivit týkajících se zařízení s HP webOS, poškozením dobrého jména, zakoupenými nehmotnými aktivy, amortizací zakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji souvisejícími s akvizicemi.

Trendy za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2011 a regionální výsledky

V Severní a Jižní Americe dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí čisté GAAP tržby 14,5 miliardy dolarů, což představuje 4% meziroční pokles a 5% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. Čisté non-GAAP tržby v Severní a Jižní Americe činily 14,6 miliardy dolarů, což značí 3% meziroční pokles a 4% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů.
V Evropě, na Blízkém východě a v Africe činily GAAP tržby 11,7 miliardy dolarů, což představuje 6% meziroční pokles a 10% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů. V oblasti Asie a Tichomoří dosáhly GAAP tržby šesti miliard dolarů, což představuje 3% meziroční nárůst, resp. 4% meziroční pokles po započtení účinků změn měnových kurzů.

Tržby mimo USA tvořily ve čtvrtém čtvrtletí 65 % celkových příjmů, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) dosáhly 3,8 miliardy dolarů, tj. 9% nárůstu v meziročním srovnání, a tvořily 12 % celkových příjmů společnosti HP.
Tržby HP v oblasti komerčních klientů meziročně poklesly o 2 %, u spotřebních klientů, společně s PSG a IPG, se celkově meziročně snížily o 9 %.

Výsledky jednotlivých obchodních skupin za čtvrté čtvrtletí roku 2011

—    Tržby divize Services činily 9,3 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 2 % při 12,8% provozní marži. Tržby skupiny Technology Services a Application Services vzrostly o 3 %, resp. 2 %, tržby skupiny IT Outsourcing vzrostly o 1 % a tržby obchodní jednotky Business Process Outsourcing poklesly o 2 %.
—    Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně snížily o 4 % při 13% provozní marži. Skupina Networking zvýšila své tržby o 5 %, Industry Standard Servers snížila o 4 % a Business Critical Systems snížila o 23 %. Tržby obchodní jednotky Storage vzrostly o 4 %.
—    Tržby divize HP Software se meziročně zvýšily o 28 % při 27,7% provozní marži. Na nárůstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst prodeje licencí (33 %) a služeb (36 %).
—    Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 2 % při 5,7% provozní marži. Na trhu komerčních klientů došlo k 5% nárůstu tržeb, v oblasti spotřebních klientů naopak k 9% propadu. Celkové prodeje zařízení stouply o 2 % při 5% nárůstu v oblasti desktopů a 1% nárůstu v rámci notebooků.
—    Tržby divize Imaging and Printing Group (IPG) se meziročně snížily o 10 % při 12,8% provozní marži. Segment komerčních klientů zaznamenal meziroční zvýšení o 4 % při 5% nárůstu počtu prodaných kusů komerčních tiskáren. Tržby v oblasti spotřebních tiskáren zaznamenaly 8% pokles při 8% snížení počtu prodaných kusů.
—    Divize Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 18 %, přičemž k růstu přispěl především dvouciferný nárůst objemu pronájmů IT infrastruktury a zkvalitnění aktiv v portfoliu. Provozní marže činila 10,3 %.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala ve čtvrtém čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 2,4 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 7,5 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně zvýšil o 4 dny na hodnotu 27 dnů. Pohledávky ve výši 18,2 miliardy dolarů vzrostly meziročně o 1 den na 51 dnů. Stav závazků na konci čtvrtletí činil 14,8 miliardy dolarů, což značí meziročně stejnou hodnotu 52 dnů. Výplata dividend HP při ceně 0,12 dolaru na akcii si ve čtvrtém čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 239 milionů dolarů. Dalších 500 milionů dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu zhruba 17 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtého čtvrtletí mělo HP k dispozici 8,1 miliard dolarů v hrubé hotovosti.

Komentáře