HP představuje novou generaci produktů pro zabezpečení firemního IT prostředí

Společnost HP oznámila rozšíření produktového portfolia Enterprise Security Solutions, jež má zajistit ochranu proti hrozbám a potenciálním rizikům, jež vyplývají z nárůstu mobility, cloud computingu a sociálních médií.

HP představuje novou generaci produktů pro zabezpečení firemního IT prostředí


Kybernetické hrozby se v poslední době stávají mnohem sofistikovanějšími, úpornějšími a méně předvídatelnými. Nový průzkum provedený na objednávku společnosti HP potvrdil, že objem a složitost bezpečnostních hrozeb nadále roste. Více než 50 % obchodních a technických manažerů se domnívá, že množství narušení bezpečnosti v rámci jejich organizace se v průběhu minulého roku zvýšilo. Téměř 30 % oslovených manažerů rovněž odpovědělo, že zaznamenali porušení bezpečnosti neoprávněným vnitřním přístupem, zatímco s externím narušením se potýkalo 20 % společností.

Rozšířené portfolio bezpečnostních řešení HP podle svých autorů přináší nové funkce, které pomáhají podnikům vyhodnocovat, transformovat, spravovat a optimalizovat stávající investice do řešení pro zabezpečení IT infrastruktury.

„Organizace si v současnosti plně uvědomují důležitost komplexních strategií pro správu rizik a zabezpečení aktiv jejich firemní IT infrastruktury, nutných pro udržení reputace,“ řekl Jan Zadák, výkonný vicepresident HP Global Sales and Enterprise Marketing.

Identifikace a stanovení priorit bezpečnostních rizik

Nové jednodenní školení Enterprise Security Workshop Discovery na HP Enterprise Security Solutions Framework umožňuje absolventům identifikovat procesy mezi správou informací a bezpečnostními operacemi. Školení pomáhá porozumět zranitelnosti organizací vůči vnějším i vnitřním hrozbám, určit kritické faktory úspěchu pro bezpečné podnikání a vytvářet transformační programy založené na osvědčených postupech.

Kromě toho HP představilo nový přehled HP Digital Vaccine Labs’ (DVLabs) Cyber Security Risks Report, který zákazníkům umožňuje prozkoumat zranitelnosti, hrozby a útoky z prvního pololetí roku 2011; tato pololetní zpráva pomáhá organizacím lépe porozumět šíři hrozeb, aby případně mohly přehodnotit bezpečnostní strategii a upravit ji.

Transformace bezpečnosti

Pro klienty, kteří se rozhodnou použít přístupu HP ke správě rizik, připravila společnost nabídku pokrývající tato rizika:

—    HP ArcSight Express 3.0 poskytuje korelaci, správu logů a sledování uživatelských aktivit rychlou detekci a prevenci kybernetických útoků. Jedná se o Security Information and Event Management produkt založený na prostředí Correlation Optimized Retention and Retrieval Engine (CORR-Engine).

—    Funkce řešení HP Reputation Security Monitor odhalují klientům HP ArcSight realtime seznam nekorektních IP a DNS adres; mohou tak bojovat s útoky zneužívajícími zranitelnosti webových aplikací.

—    HP Fortify Software Security Center představuje variabilní řešení pro testování bezpečnosti aplikací, které identifikuje potenciální bezpečnostní skuliny v tisících aplikací.

—    Služba HP TippingPoint Web Application Digital Vaccine (WebAppDV) 2.0 přináší bezpečnost do oblasti komerčních a specifických privátních aplikací díky průběžné identifikaci zranitelností ve webových aplikacích a poskytování virtuálních záplat během přechodné doby do vydání oficiálních opravných balíčků. Aktualizované WebAppDV 2.0 filtry s technologií Adaptive Web Application Firewall (WAF) pomáhají rozlišit nebezpečnou webovou aktivitu od standardní komunikace

Komentáře