HP: Vliv barev firmám zaručuje návratnost investic

Zelená se ukazuje jako nejvíce přesvědčivá barva písma a Němci se projevili jako nejsnáze ovlivnitelní touto barvou. Vyplývá to z výzkumu, který provedla divize IPG (Imaging & Printing Group) společnosti HP v devíti zemích regionu EMEA.

HP: Vliv barev firmám zaručuje návratnost investic


Celkem 53 % respondentů souhlasilo (nebo velmi souhlasilo) s prohlášením, které jim bylo předloženo v zelené barvě, v porovnání s pouhými 39 % respondentů, kteří souhlasili se stejným prohlášením vytištěným černobíle. Nejvyšší úroveň souhlasu byla v Německu, kde 60 % respondentů souhlasilo nebo velmi souhlasilo s návrhy předloženými právě v zelené variantě.

"Netvrdíme, že tento průzkumu měl vědecké parametry, jeho zjištění ale přesto svědčí o vlivu barvy na rozhodovací proces a dále nám poskytují náhled na to, jak se tyto dopady mohou lišit s ohledem na geografickou polohu či demografii," říká Luis Casado, marketingový ředitel pro EMEA LaserJet & Enterprise Solutions, IPG, HP. "Víme, že barva může zvýšit úroveň pozornosti určené tištěným materiálům a výzkum také ukázal na význam a možnosti přizpůsobení použití barvy pro každou cílovou skupinu. Selektivní a cílené použití barvy může pro malé a střední podniky i pro podniky velké představovat významnou přidanou hodnotu pro celou škálu tiskovin jak pro vnitřní, tak i vnější komunikaci," uzavírá Casado.

Zjištění z průzkumu mohou firmám pomoci lépe pochopit způsob, jak rozdílné skupiny reagují na barvu, a umožní jim zamyslet se nad tím, jak podpořit použití barvy ve své interní i externí komunikaci.

Průzkum také odhalil, že dotazníky v červeném písmu podněcují třikrát tolik extrémních odpovědí (30 %) než ty v barvě černé (10 %), a to v celém vzorku respondentů ze střední a východní Evropy, Blízkého Východu a Afriky. Zajímavá byla i zjištění u jednotlivých národů. Například u respondentů z Velké Británie se objevil nejvyšší podíl extrémní reakce (s 35 % u souhlasu i nesouhlasu), ve srovnání s pouze 24 % u italských respondentů.

Kromě toho se ukázaly rozdíly mezi pohlavími, kdy dvakrát více mužů v rámci celého průzkumu použilo extrémní souhlas nebo nesouhlas (24 %) ve srovnání s ženami (11 %). Červená se však osvědčila jako nejvíce rozdělující barva u obou pohlaví, když vyvolala silný souhlas či nesouhlas u 34 % mužů a 24 % žen dotazovaných v této barvě, v porovnání s čísly ve výši 16 % mužů a 3 % žen u černobílých dotazníků.

Další informace o barvách a jejich výzkumu naleznete na blogu, ve kterém se významu a užití barev v podnikání věnuje Luis Casado:

http://www.communities.hp.com/online/blogs/enterpriseprinting/archive/2009/08/05/luis-casado-on-colour-post-2.aspx

 

Komentáře