HP zavádí inovace do zdravotnictví v oblasti zobrazování a tisku

Společnost HP představila nová řešení pro zdravotnictví, s jejichž pomocí lze veškeré zdravotní záznamy o pacientech nahradit jejich elektronickými verzemi.

HP zavádí inovace do zdravotnictví v oblasti zobrazování a tisku


Tato změna podle HP umožní poskytovatelům zdravotní péče snížit náklady na vedení zdravotní dokumentace, eliminovat potenciální chyby, a tím i posílit bezpečnost pacientů. Pacient přinese do nemocnice zdravotní dokumentaci, poznámky od lékaře, průkaz totožnosti a průkaz pojištěnce. U lékaře vyplní a podepíše vstupní formulář, který je naskenován a uložen. Následuje tisk přijímacího balíčku a identifikačního náramku, který umožňuje sjednotit veškerou dokumentaci. Elektronický záznam v systému je spravován a aktualizován autorizovanými zaměstnanci.

Komunikace s pacientem

Nová řešení pro sektor zdravotnictví byla vytvořena i s cílem zlepšit péči o pacienty a snížit počet opětovně přijatých pacientů ve zdravotnických zařízeních. To podle HP umožňuje zejména srozumitelnější komunikace s pacientem při propuštění - jedná se především o instrukce ohledně medikamentózní léčby a harmonogramu rehabilitací a o přenos údajů z databází nemocnice pro vytvoření propouštěcích dokumentů s potřebnými pokyny.

Díky tomuto systému pacienti obdrží upozornění prostřednictvím webového portálu, SMS zprávy, elektronické či hlasové pošty. Takto vytvořené přepouštěcí dokumenty mohou obsahovat kromě harmonogramu léčby i informace o jejích vedlejších účincích, o procesu léčení, plán prohlídek a kontaktní informace pro obvodní lékaře.


Úvodní foto: © rubysoho - Fotolia.com
Komentáře