HP zvažuje možné strategické alternativy pro divizi PSG

HP uvažuje o vyčlenění divize PSG do jiné společnosti nebo dalších alternativních možnostech jejího rozvoje.

HP zvažuje možné strategické alternativy pro divizi PSG


Společnost HP v tiskové zprávě oficálně oznámila, že její představenstvo dalo mandát k analýze strategických alternativ pro divizi Personal Systems Group (PSG), zahrnující i úvahy o možném vyčlenění této jednotky, do níž spadá výroba osobních počítačů, do samostatné společnosti odštěpením, či jinou formou oddělení.Úvahu redakce na toto téma s názvem "Zachraňuje si Apotheker zadek nebo má skutečně koncepci?" jsme přinesli již dříve.

HP v současné době realizuje plán zásadní transformace společnosti. Důležitou částí tohoto plánu je zaměřit své investice, zdroje a manažerskou pozornost na řešení pro velké firmy, malé a střední podniky a veřejný sektor, která přinášejí vyšší přidanou hodnotu. Společnost HP věří, že alternativní řešení pro PSG jí pomůže realizovat její strategické cíle a naplnit svá očekávání růstu zisků a vytváření hodnoty pro akcionáře. Po samotné transakci hodlá HP i nadále pomáhat svým zákazníkům zvládat náročné prostředí informačních technologií a řešit jejich potřeby prostřednictvím portfolia tiskových služeb, software, služeb, serverů, produktů pro ukládání dat a síťových produktů.

„To, že analyzujeme možnou budoucí pozici pro PSG, dokládá naše odhodlání stále zvyšovat hodnotu, kterou tvoříme pro naše akcionáře, a zoptimalizovat náš strategický a finanční fokus,“ prohlásil Léo Apotheker, předseda představenstva a generální ředitel HP. „V březnu jsme představili strategii pro HP, mezi jejíž pilíře patří cloud, systémy a software pro řešení stále se měnících potřeb našich zákazníků, které ovlivňují globální tržní trendy, jež také mění způsob, jakým člověk využívá technologie a pracuje s nimi. V poslední době se vývoj těchto trendů zrychluje, a proto uvažujeme o možné transformaci – aby společnost HP byla schopna těžit z nových možností, které trh nabízí. Věříme, že akvizice společnosti Autonomy, společně s analýzou dalšího vývoje divize PSG, umožní HP efektivněji konkurovat na trhu a lépe realizovat strategické záměry společnosti.“

Trh osobních počítačů se rychle vyvíjí, a to zejména díky celé řadě externích vlivů a aplikačních ekosystémů. Za dané situace HP věří, že je v nejlepším zájmu společnosti i jejích akcionářů uvažovat o jiné pozici pro divizi PSG – aby byla schopná reagovat na rychlý vývoj a udržet si své vedoucí postavení na trhu ať v počtu prodaných kusů notebooků a počítačů, tak i po technické stránce.

„Věříme, že změny pro divizi PSG, o nichž momentálně uvažujeme, dále zlepší její výsledky, zvýší konkurenceschopnost a zajistí akcionářům HP vyšší hodnotu,“ uvedl Apotheker. „Věříme, že existují alternativy, které divizi zajistí větší autonomii a flexibilitu pro strategická investiční rozhodnutí a vytvoří pro ni lepší pozici ve vztahu k zákazníkům, partnerům a zaměstnancům.“

Další kroky

Vedení společnosti HP společně se svými finančními a právními poradci zváží různé strategické alternativy, včetně možného vyčlenění divize do samostatné společnosti odštěpením či jinou formou, která by s největší pravděpodobností neměla daňový dopad na americké akcionáře. HP očekává, že celý proces by mohl trvat přibližně 12 až 18 měsíců.

V této fázi nelze zaručit, že nakonec dojde ve vztahu k divizi PSG ke změnám. Společnost nebude zveřejňovat aktuální vývoj svých plánů, dokud představenstvo HP neschválí či neuzavře transakci, případně nerozhodne o vhodnosti zveřejnění.

Apotheker dodal: „Při analýze alternativ pro divizi PSG se budeme zaměřovat na ty možnosti, které zajistí pro akcionáře HP hodnotu, ale zároveň nabídnou více našim zaměstnancům, partnerům a zákazníkům. V době, kdy bude samotný proces probíhat, budeme i nadále věnovat pozornost provoznímu řízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.