HVB Bank má nový internetbanking

HVB Bank spustila novou aplikaci Online Banking.

HVB Bank má nový internetbanking


HVB Bank spustila novou aplikaci Online Banking.

„V roce 2006 využívala tento moderní komunikační kanál více než třetina našich klientů z řad privátní a podnikatelské klientely, kteří přes internetové bankovnictví uskutečnili téměř 70 procent tuzemských plateb v porovnání s 30 procenty manuálně zadaných plateb na pobočkách,“ uvádí tisková mluvčí HVB Bank Petra Kopecká.

Nové internetové bankovnictví obsahuje rozšířenou funkčnost v oblasti správy financí a platebního styku, jako jsou informace o debetních a kreditních kartách s detaily o historii plateb až 15 měsíců zpětně nebo informace o portfoliu cenných papírů. Klienti mají možnost nastavit si automatické zasílání bankovních informací e-mailem, například informace o zůstatku na zvoleném účtu. Veškerá nastavení, jako přihlašovací údaje, uložené preferované platby apod. zůstávají v aplikaci stávajících klientů beze změny. HVB Bank provedla jejich převod do nové aplikace automaticky. Také poplatky zůstávají ve stejné výši.

Novou službou je jednotné podepisování pořízených transakcí a dispozic z jednoho místa v aplikaci pomocí položky „K PODPISU“. V praxi to znamená, že je možné pomocí jednoho vygenerovaného kódu bezpečnostního klíče podepsat a odeslat do banky ke zpracování například několik tuzemských a zahraničních příkazů, zadat nový termínovaný vklad nebo změnit trvalý příkaz. Další novou položkou usnadňující tuzemský platební styk je „Úhrada karty“, která automaticky předvyplní všechny relevantní údaje k zaplacení kreditní karty.

V novém internetovém bankovnictví HVB Bank byl také zdokonalen zahraniční platební styk. Klienti mohou velmi jednoduše zasílat platby v rámci EU (tzv. Europlatba) nebo zadávat trvalé příkazy do zahraničí. Stejně jako v případě tuzemského platebního styku, tak i pro platby do zahraničí platí možnost ukládání preferovaných plateb (šablon) a příjemců, které je možné sdílet s více uživateli oprávněnými k přístupu na daný účet.

Co se týče bezpečnosti: „Disponujeme tím, co považujeme za prakticky nejvyšší možný bezpečnostní standard. Využíváme zabezpečení prostřednictvím přenosného elektronického bezpečnostního klíče, tzv. tokenu. Tento bezpečnostní klíč generuje, po zadání PIN, v každém časovém okamžiku jedinečný bezpečnostní kód, který klient používá při vstupu a potvrzování aktivních transakcí v aplikaci Online Banking. Platnost takto vygenerovaného kódu je časově omezená v řádu desítek sekund, a proto i možnost jeho zneužití je téměř nulová,“ uvedla tisková mluvčí HVB Bank Petra Kopecká.

Komentáře