IBA CZ na semináři představila portálovou platformu Liferay ve verzi 6.1

Dne 12.4. 2012 proběhla v prostorách pražského hotelu Andel´s akce společnosti IBA CZ, na níž došlo k zevrubnému představení technologie Liferay.

IBA CZ na semináři představila portálovou platformu Liferay ve verzi 6.1


Liferay je podnikový portál, který se používá po celém světě pro integraci podnikových aplikací, vývoj a implementaci portálů včetně publikačních systémů. Zároveň může sloužit jako vývojová platforma a prezentační vrstva pro podnikové aplikace. Díky své otevřenosti, jednoduchosti implementace, desítkám předpřipravených portletů a při současném zachování robustnosti a výkonnosti se tato platforma řadí mezi leadery v portálových technologiích (včetně hodnocení analytiků Gartner). Je využívaná pro efektivní komunikaci jak uvnitř podniku (intranetové portály), tak i pro komunikaci se zákazníky nebo partnery. Pro své portály ji využívají například společnosti Cisco, T-Mobile nebo O2 Slovakia.

Úvodní slovo si vzal ředitel společnosti IBA CZ, Luboš Brzobohatý, který účastníky semináře přivítal a provedl je základními charakteristikami platformy Liferay i důvody, proč se společnost IBA CZ v této technologii angažuje. Nastínil také další program celé akce a následně předal slovo zahraničnímu hostovi akce, kterým byl Joseph Schum, Director of operations přímo ze společnosti Liferay (rozhovor s ním v současnosti aktivně připravujeme). Ten se v rámci své keynote zaměřil na principy fungování Liferay a nabídl odpovědi na základní otázky typu „proč?, kdy? a jak?“. Zdůraznil také sílu stojící za více než 35 000 členy komunity, která se na Liferay podílí a možnost její integrace do stávajícího prostředí.

S prezentací na téma „10 tipů, jak úspěšně realizovat portálový projekt“ následoval Pavel Šafář ze společnosti IBA CZ – zaměřil se na ověřené praktiky vhodné pro úspěšné portálové projekty a varoval před možnými úskalími.

Po přestávce vystoupil Martin Doložílek ze společnosti IBA CZ, v jehož prezentaci bylo možné sledovat trendy v oblasti podpory mobilních zařízení stran platformy Liferay ve verzi 6.1. Možnosti systému byly demonstrovány na případové studii založené na mobilním přístupu a HTML 5.

Pavel Krokoška, rovněž ze společnosti IBA CZ, účastníkům předvedl, proč je Informační architektura stěžejní pro pevný základ korporátního portálu. Představil rovněž koncept, s jehož pomocí lze modelovat business požadavky v portálovém prostředí.

Následně se na scénu vrátil opět Martin Doložílek, aby prezentoval, jak lze Liferay využít pro řešení komplexního systému vyhledávání, které bývá označováno jako enterprise search. Předvedeny byly možnosti integrace s vyhledávacími servery jako je Autonomy, Google Search Appliance nebo Solr. V neposlední řadě se prezentace dotkla také možností spojených se zobrazením výsledků hledání v portále (faceted search).

Krátký vstup Aleše Rybáka (IBA CZ) poodhalil praktiky pro zajištění kvality produktů a jejich využívání při provádění auditů portálových řešení. Po něm dostal slovo opět Joseph Schum ze společnosti Lifereay s prezentací dedikovanou správnému pochopení komerčního open source modelu.

V závěru přednáškového programu vystoupil ještě Jaromír Hanala (IBA CZ), který shrnul požadavky kladené na vysoce dostupný portál a ukázal možné způsoby jeho implementace. Libor Šupčík (IBA CZ) nastínil, proč je vhodné aplikace vyvíjet již od prvopočátku s ohledem na jejich výkon, jak to lze dělat efektivně a zároveň kvalitně.

Po přesunu na raut měli návštěvníci semináře možnost živě konverzovat s přednášejícími na témata, která je v souvislosti s platformou Liferay 6.1 zaujala. Kromě přednášek proběhla také trojice Demo sessions.

 

Demo session A nabídla následující možnosti:

 

 • Ukázka různé funcionality
 • Nové příspěvky s návazností na obsah a dokumenty
 • Vyhledávání v portálu
 • Staging s verzováním
 • Vylepšený content managment

 

Demo session B se věnovala:

 

 • Využití Kaleo workflow v Liferay 6.1 na schvalování
 • Dynamic data list

 

A konečně Demo session C nabídla perspektivy:


 • Liferay 6.1 + mobilní zařízení + offline s využitím HTML5
 • Nativní prvky ve formulářích
 • Offline storage pro data, offline application cache pro stránky
 • HTML5 – de facto standard pro moderní weby a aplikace
 • Mnoho platforem – iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian, Badu…
 • Webové aplikace běžící na všech platformách
 • Nativní aplikace – wrapped HTML5

Úvodní foto: © pixel_dreams - Fotolia.com
Komentáře