IBM Česká republika je aktivní v rámci iniciativy RFID Competence Center

Společnost IBM Česká republika se zapojila do iniciativy RFID Competence Center (RFID CC), platformy dodavatelů pro logistiku, výrobu a skladování.

IBM Česká republika je aktivní v rámci iniciativy RFID Competence Center


Cílem tohoto uskupení je podle tiskového prohlášení poukázat na praktické využití technologií pro automatickou identifikaci jako jsou radiofrekvenční identifikace, čárové kódy, hlasem (Pick by Voice) nebo světelnou signalizací (Pick by Light) řízený sklad v běžném provozu.

Společnost IBM je v rámci RFID CC systémovým integrátorem a dodavatelem řešení evidence a správy majetku. Současně také vystupuje jako garant jednání se státními institucemi a organizacemi, které mají vliv na dění v oblasti RFID a hrají roli pro zavádění technologií RFID do každodenní praxe. Společnost IBM implementuje tyto technologie také mimo „tradiční“ oblasti skladování a logistiky. V Česku je například implementovala v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde pomáhají při přípravě cytostatik snížovat riziko záměny léčiv.

Firmy zapojené do projektu RFID CC pořádají semináře pro potenciální zákazníky, kde prezentují příklady využití těchto technologií v praxi. 18. dubna proběhne v Rudné u Prahy seminář na téma „Kompletní řešení pro Vaše skladovací procesy“, který představí reálné ukázky řešení pro výrobu, sklady a logistiku s využitím a integrací na nejmodernější dostupné technologie.

Bližší informace o RFID CC najdete na www.rfid-cc.cz.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře