IBM spouští programy na podporu poskytovatelů řízených ICT služeb a cloudu

S rostoucím počtem zákazníků přecházejících na cloud computing se podle IBM zvyšuje také poptávka po takzvaných poskytovatelích řízených služeb (Managed Service Providers, MSP).

IBM spouští programy na podporu poskytovatelů řízených ICT služeb a cloudu


Poskytovatelé řízených služeb dodávají zákazníkům definovaný soubor technologických ře-šení nebo služeb a zákazníci platí pouze za to, co skutečně využili. Řízených ICT služeb využívají zejména zákazníci, kteří chtějí zavést cloudové technologie, ale nemají potřebnou interní IT odbornost, zdroje ani čas.

Například menší nemocnice se stále potýkají s problémy při zavádění elektronické zdravotní dokumentace. Mnoho poskytovatelů zdravotnických služeb proto nyní přechází na model MSP, který malému subjektu pomůže vybudovat a spravovat cloudovou službu umožňující zpracovávat údaje pacientů. Díky tomu se zdravotnická zařízení mohou soustředit na hlavní obor své činnosti, tj. poskytování kvalitní péče svým pacien-tům.

IBM umožní poskytovatelům řízených služeb vytvářet řešení a služby pomocí technologií, jakými jsou například SmartCloud, PureSystem a analytické nástroje. Poskytovatelům řízených služeb IBM dále umožní komunikovat se svými odborníky ze čtyř nových globálních expertních center a nabídne také programy na podporu marketingu. Součástí podpory ze strany IBM bude též možné financování pořízení nových techno-logií prostřednictvím IBM Global Financing.


Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com
Komentáře