IBM vytvořila inovační laboratoř zaměřenou na vývoj IT služeb

Společnost IBM oznámila vytvoření Service Innovations Labs (SIL), nové globální laboratoře, v níž bude v počáteční fázi působit zhruba 200 technických odborníků.

IBM vytvořila inovační laboratoř zaměřenou na vývoj IT služeb


Laboratoř bude mít za cíl podpořit rozvoj a expanzi analytických nástrojů pracujících v reálném čase a automatizaci softwaru jak v nabídce technologických služeb IBM, tak v rámci globálně poskytovaných služeb. SIL podle tiskové zprávy rozšiřuje výzkumný program, který už téměř deset let využívá znalostí softwarových a průmyslových odborníků z IBM. Ti se v rámci SIL zaměří na vytváření aplikací softwarových služeb pro cloud computing, analytiku i mobilní použití. Na služby a analytické nástroje se aktuálně zaměřuje zhruba jedna třetina z celkově tří tisíc výzkumných pracovníků IBM po celém světě.

Výzkumní pracovníci, vývojáři a další techničtí odborníci IBM, kteří se budou podílet na SIL, mají podle IBM zkušenosti v oblasti vědeckého výzkumu, vývoje počítačů, softwaru, zabezpečení i kompatibility. Věnují se také správě systémů, modelování a optimalizaci firemních procesů, data miningu, ukládání dat a dalším oblastem. Service Innovations Labs zapojí vědce a odborníky z výzkumných laboratoří IBM na několika kontinentech, včetně T. J. Watson Center v New Yorku, Almaden Center v San Jose a laboratoří v Číně, Izraeli, Indii, Japonsku, Švýcarsku a Brazílii. Projekt Service Innovations Labs je největší investicí IBM do softwarového výzkumu za poslední dekádu.

Projekt SIL zahrnuje primárně tyto oblasti:

•    Cloud computing – SIL bude vyvíjet nové cloudové služby i nové metody pro převedení tradičních výpočetních prostředků do prostředí cloudu.

•    Pokročilé analytické nástroje – SIL bude hledat nové způsoby, jak úzce integrovat analytické služby s obchodními postupy a vytvářet nové typy služeb a aplikací, které bude možné rychleji nabídnout klientům po celém světě.

•    Automatizace dodání služeb – SIL bude využívat data mining a software pro analýzu v reálném čase. Na jejich základě vytvoří nové funkce dodávání služeb, které si kladou za cíl zkvalitnit provoz datového centra, protože IT manažerům umožní lépe předvídat budoucí trendy a proaktivně na ně reagovat.

•    Mobilita podnikových aplikací – SIL využije stávajících technologií z osobních počítačů a vyvine sadu pro mobilní výpočetní plaftormy. Klíčovými oblastmi jsou v tomto případě bezpečnost a provoz podnikových aplikací na mobilních zařízeních.

Komentáře