ICT Alliance pomáhá firmám koordinovat zahraniční IT veletrhy

Od 1. března 2010 mohou české IT firmy žádat o dotaci na zahraniční IT veletrhy. Czech ICT Alliance jim k tomu nabízí celou řadu podpůrných služeb.

ICT Alliance pomáhá firmám koordinovat zahraniční IT veletrhy


Od 15. ledna 2010 spustila agentura CzechInvest program Marketing, z něhož mohou i české IT firmy do 250 zaměstnanců, které alespoň část pracovníků zaměstnávají mimo území hlavního města Prahy, získat 50% dotaci na účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

S registračními žádostmi od 1. března 2010 tak mohou firmy získat dotaci na pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, tvorbu propagačních materiálů a dopravu výstavních exponátů. Dotace se týká veletrhů konaných od dubna 2010 do prosince 2011. Firmy mohou v jedné žádosti podchytit více veletrhů.

 

Díky rozsáhlým zkušenostem z posledních několika let, kdy byla Czech ICT Alliance v podstatě jediným příjemcem příspěvků z MPO na zahraniční veletrhy a výstavy v oblasti IT, nabízí Aliance celou řadu podpůrných bezplatných služeb, které českým IT firmám pomohou uspět v zahraničí:

 

  • bezplatná pomoc s identifikací vhodného zahraničního IT veletrhu v regionu (díky spolupráci s místními pobočkami CzechTrade)

    

    • domluvení výhodnějších výstavních podmínek (díky spolupráci se zástupci organizátorů zahraničních veletrhů v ČR)

      

      • koordinace společné účasti na veletrzích/výstavách (příprava společných stánků, které díky větší velikosti mohou získat lepší plochu a vizibilitu)

        

       „Díky Czech ICT Alliance získalo za posledních několik let pár desítek českých IT firem dotaci na zahraniční veletrhy typu CeBIT, Gartner IT expo, Systems a několik dalších. Program Marketing vnímáme jako velmi důležitý a potřebný nástroj zahraniční propagace, který firmám IT firmám dopomůže k zajímavým kontraktům v zahraničí. Proto jsme se rozhodli nabídnout i nečlenským firmám pomocnou ruku,“ shrnuje aktivity aliance v této oblasti její výkonný ředitel, Michal Zálešák.

       Více informací o dotačním programu Marketing najdete na www.czechict.cz.

       Komentáře