ICT mají v Brně pokračování v podobě odborných konferenčních akcí 3IN a Invex Forum

Říjnový termín v Brně v minulosti patřil veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex – ale tak, jak se mění informační technologie, mění se i požadavky návštěvníků akcí.

ICT mají v Brně pokračování v podobě odborných konferenčních akcí 3IN a Invex Forum


V letošním roce proto dřívější veletrh nahradily dva konferenční projekty: 5. a 6. října se souběžně uskuteční konference 3IN e-governmentu, která je určena státní správě, samosprávě a velkým firmám a Invex Forum zaměřené na malé a střední podniky a živnostníky. S Invexem v minulosti společně konané veletrhy Digitex a Interkamera, cílené na širokou veřejnost, se uskuteční až od 5. do 8. listopadu souběžně s podobně spotřebitelsky zaměřeným veletrhem Sport Life.

 

První zkušenosti s provozem datových schránek, novinky v oblasti e-Justice, e-Školství nebo archivace dokumentů, ale i přípravy na stěžejní projekt e-governmentu pro příští rok, kterým jsou základní registry veřejné správy. To všechno budou témata, o kterých budou na brněnském výstavišti diskutovat představitelé státní správy a samosprávy, kteří se zde sejdou na konferenci 3IN e-governmentu. Akci oficiálně zahájí ministr vnitra Martin Pecina, téma datových schránek otevře jeho náměstek Zdeněk Zajíček.

„Elektronizace veřejné správy s sebou nese významné změny ve fungování úřadů a institucí. Aby to byly změny k lepšímu, vyžaduje to širokou diskusi se zástupci zúčastněných ministerstev, krajů, měst i obcí. Konference 3IN e-governmentu je podle mého názoru příležitostí pro takovou výměnu názorů a pro mě i mé kolegy bude velkým přínosem,“ říká ministr vnitra Martin Pecina.

V odborných prezentacích vystoupí představitelé České pošty, společností Telefónica O2, Novell, Software 602, Gordic, ICZ a řady dalších. „V době konference 3IN budou mít za sebou datové schránky již tři měsíce náběhového období. Bude proto velmi zajímavé poslechnout si zkušenosti lidí, kteří s nimi každodenně pracují na úřadech, a umožnit jim diskusi s těmi, kdo jsou za systém zodpovědní – ministerstvo vnitra, Česká pošta nebo Telefónica O2,“ říká Radek Malý, ředitel projektu Invex Forum, 3IN, Digitex, Interkamera. Tématice datových schránek bude věnován dopolední program prvního dne konference a z různých pohledů se jí budou věnovat i odborné sekce v průběhu odpoledne. Úterní program se soustředí na projekt základních registrů, e-Školství, bezpečnost a správní agendy.

Záštitu nad konferencí 3IN e-governmentu převzal kromě ministra vnitra Martina Peciny rovněž Roman Onderka, primátor města Brna.

Komentáře