ICT Unie: Jak ušetřit miliardy na veřejných zakázkách

Dokument „Co s veřejnými soutěžemi v ICT" představuje sadu návrhů a doporučení jejichž cílem je zefektivnit systém veřejných zakázek, kterým dle ICT Unie ročně „proteče“ zhruba 100 miliard korun

ICT Unie: Jak ušetřit miliardy na veřejných zakázkách


„Co s veřejnými soutěžemi v ICT" – tak zní název materiálu (ke stažení zde), který na základě dlouhodobé diskuse zástupců státní správy, představitelů ICT firem a odborné veřejnosti zpracovala ICT Unie.

ICT Unie v něm pro sféru veřejných soutěží navrhuje řadu opatření legislativního i praktického charakteru. Ty by měly zefektivnit fungování celého systému a optimalizovat vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Celkový objem veřejných zakázek jen v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) dosahuje zhruba 100 miliard korun ročně.

„Masivní a zároveň promyšlené nasazení informačních a komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně i efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné. Současný systém zadávání i realizace veřejných zakázek však vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska adekvátnosti dodaného řešení a služeb," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

 

Hlavní navrhovaná opatření:

1.      Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek

  • V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší formální chybě v nabídce.
  • ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifikaci uchazeče - buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání v soutěži.

 

2.      Intenzivněji využívat soutěž o návrh

  • Detailní technické zadání zakázky ve veřejné správě často vede k neoptimálním výsledkům.
  • ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh (podobně jako v architektuře), tedy vypsat zakázku tak, že zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš detailní.

 

3.      Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkoumání výběrového řízení

  • Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet realizaci zakázky, vyvolat senzaci apod.
  • ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty" od podobných účelových podání odradila.

 

4.      Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní správy a ÚOHS pro řešení případných problémů týkajících se veřejných zakázek

  • Odborníci ve veřejné správě nemají vždy dostatek volné kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, jež mohou u technologických zakázek nastat.
  • ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální politice a otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých expertů, stanovit systém certifikací apod.

 

5.      Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky

  • U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit.
  • ICT Unie navrhuje vytvořit mechanismus, jenž by se dal v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání během realizace zakázky.
Komentáře