ICT Unie se zabývá elektronickou fakturací v rámci EU

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se aktivně podílí na činnosti Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci.

ICT Unie se zabývá elektronickou fakturací v rámci EU


Fórum bylo zřízeno Evropskou komisí a je jejím poradním orgánem. Zástupce ICT Unie Petra Kuchaře nominovalo pro účast na zasedáních v Bruselu Ministerstvo vnitra ČR. Podle průzkumů ICT Unie lze na každé nevystavené papírové faktuře ušetřit až 50 korun nákladů, přičemž elektronický doklad je výrazně „bezpečnější“.

Cílem Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci, které Evropská komise zřídila na dobu tří let, je především podpora společného postupu směrem k jednotnému datovém modelu elektronických faktur na území celé evropské „sedmadvacítky“. Fórum tvoří čtyři pracovní skupiny – první z nich se zabývá sledováním vývoje elektronické fakturace a úrovní jejího přijetí v jednotlivých státech EU, druhá výměnou zkušeností a správné praxe v oboru elektronických dokladů, třetí pak návrhy řešení pro usnadnění přeshraničních transakcí a konečně čtvrtá skupina má na starosti přímo migraci stávajících formátů k jednotnému standardnímu modelu dat/údajů pro e-fakturaci.

Za Českou republiku byli Ministerstvem vnitra nominováni Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie, který se dané problematice dlouhodobě věnuje a v ICT Unii vede pracovní skupinu pro elektronické standardy, a také Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO (Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě).

Český národní formát pro e-fakturaci ISDOC vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0 (Universal Business Language).


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře