ICZ dodá systém pro Národní památkový ústav

ICZ dodá systém pro Národní památkový ústav


Společnost ICZ zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku a implementaci systému elektronické spisové služby pro Národní památkový ústav. Ta bude sloužit k zefektivnění evidence, oběhu a zpracování dokumentů.

Společnost ICZ dodá a zprovozní systém elektronické spisové služby. "Spisová služba je nástroj pro řízení oběhu a zpracování dokumentů od jejich vstupu do organizace, přes přidělení dokumentu zpracovatelskému útvaru a konkrétnímu zpracovateli, zpracování odpovědi a vypravení, včetně sledování souvisejících podkladů," uvádí Michal Dobrev, projektový manažer ICZ.

"Elektronická spisová služba bude sloužit pro interní potřeby ústavu, výrazně nám však pomůže zjednodušit také komunikaci s veřejností a ostatními institucemi. Protože svoje služby při výkonu státní památkové péče poskytujeme prostřednictvím našich 15 pracovišť, implementace systému digitální evidence oběhu dokumentů s možností kontroly plnění termínů a evidencí odpovědnosti za vyřizování spisů významně zpřesní a zrychlí příslušné administrativní procesy," komentuje přínosy aplikace Stanislav Kubeš z Národního památkového ústavu.
Kromě základního modulu Spisová služba zahrnuje systém i doplňkové moduly jako je modul Skenování a tisk čárových kódů, který řeší převod papírové podoby písemností do elektronické formy, označení papírových písemností čárovým kódem a jejich zařazování k odpovídajícím záznamům spisové služby. Zahrnut je i modul Statistika, umožňující zobrazení statistik práce s písemnostmi.

Elektronická spisová služba je další zakázkou v oblasti ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě pro státní zprávu, na němž se ICZ podílí. V létě získala ICZ prestižní zakázku na první etapu výstavby digitálního archivu s celorepublikovou působností pro Národní archiv ČR. ICZ tedy znovu zhodnotí své dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií pro státní správu.

Komentáře