ICZ si v roce 2009 udržela ziskovost

Skupina ICZ uzavřela loňský rok s příznivými hospodářskými výsledky. I přes celkový pokles IT trhu dosáhla zisku před zdaněním ve výši 12,3 milionu Kč a zároveň navýšila prodej služeb o 6% na celkových 1,027 miliardy Kč.

ICZ si v roce 2009 udržela ziskovost


Mezi nejzajímavější projekty realizované v tuzemsku Skupinou ICZ v loňském roce patří například řešení řízeného skladu v pivovaru Budějovický Budvar, kde skladový systém WMS Orisis od ICZ organizuje expedici více než 1 mil. hektoliktrů piva ročně. Realizováno bylo i další logistické řešení evropského distribučního centra textilního zboží společnosti Great United Trading.

V oblasti systémové integrace byla úspěšně dokončena implementace systému Autority časového razítka u zákazníka Česká pošta. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit stávající Kvalifikovanou certifikační autoritu České pošty tak, aby se stala vydavatelem kvalifikovaných časových razítek a mohla jí být Ministerstvem vnitra ČR rozšířena akreditace i o poskytování této nové služby.

Významných úspěchů ICZ dosáhla i v zahraničí, kde pro hamburský závod nadnárodní společnosti KS Kolbenschmidt realizovala komplexní systém dosledovatelnosti výroby pístů pro předního světového výrobce automobilů.

 

Hospodářské výsledky Skupiny ICZ za rok 2009

Základní informace:

• Zisk před zdaněním za účetní období dosáhl 12,3 milionu Kč

• Tržby z hlavních činností vzrostly o 6% na 1,027 miliardy Kč

• Největší nárůst obratu o 45% na 388 milionů Kč zaznamenal vývoj aplikací na zakázku

 

2008 (v tis. Kč) 2009 (v tis. Kč)

Zisk před zdaněním 93 743 12 309

Tržby z prodeje služeb 968 785 1 026 835

Tržby z prodeje celkem 1 530 843 1 330 764

Detailní členění tržeb

IT školení a vzdělávání 3 139 1 247

IS poradenství 52 978 88 500

Outsourcing 179 704 109 409

Systémová integrace 329 039 320 176

Vývoj aplikací na zakázku 267 081 388 328

Podpora a instalace 136 844 119 175

Prodej HW a SW 562 058 303 929

Komentáře