ICZ vyhrála zakázku pro Národní archív ČR

ICZ vyhrála zakázku pro Národní archív ČR


ICZ oznámila, že zvítězila v konkurenci 11 firem v soutěži na dodávku „Projektu pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě“ pro Národní archív ČR.

Národní archiv disponuje z pohledu celkovému objemu dokumentů a listin jednou z nejrozsáhlejších sbírek v ČR. Projekt má sloužit jako první etapa při výstavbě digitálního archívu s celorepublikovou působností, který má poskytovat službu dlouhodobého uchování dokumentů v digitální podobě všem subjektům definovaným zákonem o archivnictví a spisové službě. V praxi se jedná zejména o všechny organizační složky státu, zdravotnická zařízení, státní podniky a organizace a též celou řadu podnikatelských subjektů, například profesní komory, občanská sdružení, nadace a další subjekty.

Úkolem ICZ je realizovat studii proveditelnosti celého systému. V průběhu cca jednoho roku od zahájení tak dojde k vypracování projektu, implementaci ověřovacího pracoviště a k celkovému návrhu technologického projektu pro uchování řádově statisíců dokumentů reprezentovaných desítkami terabajtů dat. Systém umožní evidovat jak klasickou textovou podobu dokumentů, tak i audio a videozáznamy či například webové stránky.

Systém má umožnit jak střednědobé, tak i dlouhodobé uložení dat bez horní časové hranice. Bude navržen tak, aby byl schopen poskytnout služby digitální spisovny pro dlouhodobé uložení elektronických dokumentů původce až do posouzení a přesunu do archivu nebo zničení elektronických dokumentů. Během doby uložení elektronických dokumentů ve spisovně bude původcům a dalším oprávněným osobám zajištěn přístup k elektronickým dokumentům. Dále systém musí poskytnout služby dlouhodobého (trvalého) a důvěryhodného uložení elektronických dokumentů v archivu a zároveň umožnit jejich zpřístupnění (po uplynutí ochranných lhůt) veřejnosti a umožnit další archivní zpracování.

Návrh, který si Národní archiv vybral a který bude ICZ realizován, bude respektovat standard OAIS (Open Archival Information System). Vzhledem k dlouhodobosti, objemu a důležitosti dat byla jako infrastruktura pro navrhované řešení zvolena platforma IBM, která zajistí robustní a škálovatelný systém s důrazem na bezpečnost a možnost rozvoje v budoucnu.

Komentáře