IDC Business Intelligence Roadshow 2007

IDC Business Intelligence Roadshow 2007


Již pátý ročník konference IDC Business Intelligence Roadshow 2007 přivítal 30. října 2007 v pražském Paláci Žofín více než 150 odborníků na oblast Business Intelligence (BI) z řad koncových uživatelů a zabýval se technologickými novinkami a způsoby, které pomáhají firmám zlepšit jejich obchodní výsledky. Roadshow pořádala IDC CEMA, dceřiná společnost vydavatelství IDG, ve spolupráci s partnery: Informatica, Microsoft, Oracle, Information Builders a SAS.

"Česká republika se zařadila v oblasti výše investic do řešení Business Intelligence a analytických softwarových aplikací mezi nejdynamičtěji se rozvíjející trhy regionu CEMEA. V roce 2006 se jednalo o celkové výdaje ve výši 25 miliónu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 21,4 %," řekl programový manažer pro softwarové trhy v IDC CEMA Thomas Vavra. "Očekáváme, že investice do BI řešení ve střední a východní Evropě do konce roku 2007 vzrostou celkově na téměř 200 milionů dolarů. V příštích pěti letech očekáváme v celosvětovém měřítku nárůst výdajů na analytický podnikový software o více než 10 % ročně, zatímco v zemích střední a východní Evropy se očekává tempo růstu téměř dvojnásobné."Mezi řadou významných hostů konference vystoupila také celosvětově uznávaná odbornice na oblast BI paní Shaku Atre, prezidentka Atre Group, která získala ocenění jako autorka šesti knih a řady článků na téma dolování dat, CRM a BI. Ve své prezentaci se zaměřila na řízení výkonnosti podniku, všudypřítomnou BI (Pervasive BI) a na způsoby, jakými mohou obchodní, marketingoví a techničtí manažeři tato řešení zavést tak, aby z nich měli prospěch všichni zaměstnanci společnosti. "Chtěla jsem, aby si lidé udělali představu, co funguje a co ne. Nabídla jsem jim příklady a vodítka, jak dosáhnout toho, aby technologie BI fungovala podle jejich potřeb. Zároveň jsem je ale i varovala před nerealistickými očekáváními. Není všechno zlato, co se třpytí, a BI není žádné zázračné řešení. Je to silný nástroj, ale musí se s ním odpovídajícím způsobem zacházet."Zásadním předpokladem úspěchu je dobře znát své zákazníky, partnery, prodejce, zaměstnance i konkurenci. Platí to bez rozdílu pro finanční služby, pojišťovnictví, obchod, průmyslovou výrobu, telekomunikace, ale i veřejný sektor nebo zdravotnictví. Bez integrované infrastruktury, která umožňuje spolupráci při analýze, definování, profilování a aktualizaci informací se často stává, že změny na trhu zaregistrujete příliš pozdě.

Na konferenci dále vystoupili zkušení odborníci z oblasti BI, kteří účastníkům představili jednotlivé fáze plánování, implementace a řízení BI tak, aby dokázali stanovit dlouhodobé cíle, zvolit vhodné technologie a nástroje a plně využít možností, které jim BI nabízí. Mezi témata patřily mimo jiné podnikové vyhledávání, integrace aplikací a servisně orientovaná architektura, balance scorecards v reálném čase, principy nastavování parametrů pro nestrukturovaná data a měření návratnosti investic.

Komentáře