IDC: ERP systémy mohou snížit produktivitu a agilnost podnikání

Globální studie provedená společností IDC na objednávku IFS odhalila, že méně než třetina společností považuje své podnikové aplikace za intuitivní a snadno použitelné.

IDC: ERP systémy mohou snížit produktivitu a agilnost podnikání


Studie se zabývala významem použitelnosti a flexibility podnikových aplikací ve společnostech v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Beneluxu, Skandinávii a Indii. Současný svět globálního podnikání je podle IDC velmi složitý a propojenější než kdykoli předtím, přičemž neustále čelí novým problémům týkajícím se produktivity a agilnosti podnikání. Proto poptávka společností po intuitivních a snadno použitelných podnikových aplikacích neustále roste. Průzkum  ukázal, že poskytovatelé ERP systémů musí svůj software zdokonalit, aby těmto požadavkům vyhověli.

„Studie dokazuje to, že použitelnost a agilnost jsou důležitými předpoklady vysoké produktivity společnosti,“ řekl Dan Matthews, CTO, IFS.

Průzkum, kterého se účastnili ředitelé a zástupci nejvyššího vedení ze sedmi různých odvětví, prokázal, že použitelnost a flexibilita hrají při hodnocení podnikového aplikačního softwaru významnou roli. Toto jsou nejdůležitější zjištění:

•    Méně než třetina (29 %) dotázaných považuje své podnikové aplikace za intuitivní a snadno použitelné.
•    Více než polovina (60 %) dotázaných je toho názoru, že některé úlohy spojené s používáním podnikových aplikací jsou ztrátou času.
•    Téměř polovina (45 %) dotázaných očekává během příštích 12 až 24 měsíců významné změny v podnikání a 82 % z této skupiny respondentů je přesvědčeno, že jejich podnikové aplikace vyžadují úpravy, aby těmto změnám vyhověly.
•    44 % respondentů si myslí, že jejich podnikové aplikace mají negativní vliv na agilnost podnikání.

Anders Elbak, Research Manager ve společnosti IDC, situaci komentoval takto: „Průzkum dokazuje, že podnikové aplikace, přestože jsou pro chod podniku zcela zásadní, často snižují produktivitu, protože nenabízejí dostatečně intuitivní uživatelská rozhraní, těžko se integrují, navigace v nich je složitá a navíc postrádají funkci vyhledávání.“

Přestože většina společností (60 %) bere při nákupu nového systému v potaz použitelnost – 24 % dotázaných ji dokonce považuje za nejdůležitější faktor – méně než třetina (29 %) všech dotázaných používá intuitivní a uživatelsky přívětivé podnikové aplikace – ve srovnání se studií IFS z roku 2008 zabývající se stejnou problematikou, kdy 64 % společností považovalo použitelnost za důležitou a 42 % označilo své podnikové systémy za snadno použitelné. Z toho vyplývá, že představy o intuitivním a uživatelsky přívětivém ERP systému se změnily a požadavky vzrostly spolu s obecným trendem „konzumerizace“ softwarových aplikací a smartphonů. Vzhledem k tomuto vývoji se použitelnost stane pro společnosti při hodnocení nových systémů významným faktorem, stejně jako pro softwarové společnosti při jejich vývoji.


Úvodní foto: © tiero - Fotolia.com
Komentáře