IDC: Firmy mají zájem o ochranu dat při tisku

Zpráva společnosti IDC „Nákupní uvažování malých a středních firem při zefektivňování tisku“, která byla v říjnu zveřejněna za podpory OKI Europe, poukazuje na důležitost enviromentálních aspektů tisku. Například pro 46 % dotázaných firem je podstatná spotřeba energie.

IDC: Firmy mají zájem o ochranu dat při tisku


Zpráva zdůrazňuje, že podle posledního výzkumu společnosti IDC „SMB Hardcopy Survey“ je spotřeba energie pro malé a střední podniky na prvním místě v oblasti ekologie. Dále je zajímá možnost recyklace hardwaru i spotřebního materiálu, využití recyklovaného papíru a také snižování spotřeby obalů.

Evropské malé a střední firmy považují ekologické vlastnosti produktů za nezbytné při pořizování IT hardwaru, přičemž 61 % z nich uvádí, že funkce jako duplexní tisk a nižší spotřeba energie je již součástí ekologické IT strategie jejich organizace. Malé a střední podniky pokládají za důležité také možnost recyklace kartridží, chování zaměstnanců a pověst nakupovaných značek. Potvrzují, že jejich zájmem je celkově pozitivní přístup ke zlepšení vlivu na životní prostředí.

Vzhledem k často omezenému prostoru v kancelářích malých a středních firem jsou důležitým nákupním kritériem také rozměry tiskárny. „Odpovědí na tento problém jsou dobře navržená zařízení formátu A3, která zabírají jen o málo více místa nežli tiskárny formátu A4. Tyto modely nabízí podstatně více funkcí, nové možnosti při tvorbě kancelářských materiálů a nízké provozní náklady,“ upozorňuje Miroslav Tyburec ze společnosti Oki.

V průzkumu mezi evropskými podniky provedeném společností IDC v roce 2012 se v přehledu 10 IT aktivit plánovaných na příštích 12 měsíců umístila nejvýše ochrana dat. Mnoho evropských podniků kategorie SMB již využívá řadu softwarových nástrojů, které jim pomáhají spravovat tiskárny, včetně digitalizace a uložení dokumentů, sledování a reportování využití tiskárny. Téměř čtvrtina (23 %) uvádí, že v současné době používá software na zabezpečení dokumentů a identifikační kódy.

Pokročilé bezpečnostní softwarové balíčky zajišťují přísnou autentizaci a omezení přístupu, stejně jako ochranu prostřednictvím kódu PIN. Citlivé dokumenty tak lze vytisknout pouze po zadání PIN nebo ověření pomocí ID karty. Šifrování dokumentů také zaručuje, že dokumenty zaslané v rámci sítě jsou zabezpečeny až do doby, kdy jsou vytištěny.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře