IDS Scheer dominuje v oblasti nástrojů Enterprise Architecture

IDS Scheer dominuje v oblasti nástrojů Enterprise Architecture


IDS Scheer se dle průzkumu Forrester Wave: Enterprise Architecture Tools: Q2 2007 stala lídrem v oblasti enterprise architecture.

Společnost IDS Scheer byla jednou z 10 společností nabízejících systémy Enterprise Architecture (EA) hodnocených ve zprávě Forrester Research podle 120 kritérií seskupených do tří kapitol: aktuální nabídka, strategie a postavení na trhu.

„Společnost zdokonalila svůj známý modelovací nástroj procesů ARIS vybavený nejen standardními nástroji Enterprise architecture, ale i doplňky, jako jsou například ‚Zachman Framework‘ nebo ‚Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)‘, oba fungující na platformě ARIS. IDS Scheer se podařilo efektivně prohlubit svou pozici na trhu EA a vytvořit řadu silných partnerství,“ vyplývá ze zprávy Forrester Research. Zpráva dále uvádí, že na trhu EA došlo v loňském roce k obratu ve výši 320 miliónů dolarů, což představuje nárůst o 12 % až 20 % oproti uplynulým třem letům.

Rozvoj produktů EA je podmíněn nárůstem počtu globálních společností, usilujících o dostatečnou lokální efektivitu a flexibilitu, jejichž představitelé čelí stále většímu tlaku na efektivitu a rychlost rozhodovacích procesů v oblasti řízení. Vlivem sílící resortní konkurence musejí zástupci těchto firem hledat a využívat společné a univerzální zdroje podnikových informací.

Komentáře