IDS Scheer představuje ARIS MashZone 1.0

Expanze produktového portfolia společnosti IDS Scheer pokračuje i v novém roce. Nejnovějším přírůstkem portfolia je nástroj ARIS MashZone, který umožňuje i uživatelům-neodborníkům vytvářet Management Dashboards (tzv. MashApps).

IDS Scheer představuje ARIS MashZone 1.0


Že je MashZone určena neodborníkům skýtá klíčovou výhodu: ulehčí jim každodenní potýkání s problémy, jako je integrace a interaktivní vizualizace dat z velikého množství zdrojů a zpřehlední jim vztahové struktury firmy. Navíc k tomu, po úpravách na míru, pro vás mohou analytické aplikace znamenat cestu k účelnějšímu způsobu práce a rychlejšímu rozhodování.

S ARIS MashZone zaměstnanci z jakéhokoli oddělení nyní sami dokážou, a to bez zvláštních počítačových dovedností, kombinovat zdroje dat, analyzovat data a vizualizovat je v podobě atraktivních MashApps. Díky využití technologií Web 2.0 mohou být MashApps sdíleny a dál rozvíjeny ve spolupráci s kýmkoli z podniku. Zastaralý nepružný přístup založený na postupném zkoumání jednotlivých oblastí nahrazuje celostní náhled na všechna data relevantní pro rozhodování, ARIS MashZone tak přemosťuje proluku mezi statickými tabulkami a nepružnými reporty na jedné straně a na straně druhé potřebou grafického, interaktivního a snadno srozumitelného, přehledného pracovního prostředí, které představují dashboards, řídicí panely. Uživatelé tedy na svoje reporty už nemusí čekat a zátěž IT oddělení výrazně klesá. Propojení interních dat s veřejně přístupnými zdroji dat a webovými službami (jako jsou ekonomické statistiky, demografické a geografické informace) přináší další cenné nové pohledy a představují pak solidní základ pro podnikatelská rozhodnutí.

ARIS MashZone je možné získat online z www.mashzone.com. Na stránce najdete videonávody, galerii MashApp s praktickými příklady využití aplikace v marketingu, prodeji, objednávkách i lidských zdrojích a verzi produktu ke stažení zdarma. V ARIS Community (www.ariscommunity.com), webové platformě pro výměnu zkušeností uživatelů produktů ARIS a profesionálů v BPM, vznikla nová skupina MashZone group, ve které už probíhá čilá výměna informací mezi uživateli.

Komentáře