IFS 360 Scheduling nově předpovídá vývoj zásahů v terénu

IFS představila nový modul z produktové řady 360 Scheduling.

IFS 360 Scheduling nově předpovídá vývoj zásahů v terénu


Nový prvek „What If Scenario Explorer“ (WISE) modeluje a předpovídá budoucí vývoj mobilních servisních zásahů v terénu, a to hned ze tří hledisek – dostupné/potřebné zdroje, předpokládané pracovní zatížení (poptávka) a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

Modul WISE, který je součástí produktového balíku IFS 360 Scheduling, přináší odpovědi na následující otázky:

•    Jaké prostředky budu potřebovat k realizaci nové smlouvy?
•    Kolik pracovníků budu potřebovat, jaké mají být jejich schopnosti a kde je budu potřebovat?
•    Jak mohu zlepšit plnění dohod o úrovni servisu (SLA) a uspokojit více zákazníků?

Data a výsledky jsou prezentovány v podobě pracovní plochy v iSWB a jsou zobrazeny jako schéma, ve kterém jsou zanesena umístění zdrojů a místa s vysokou hustotou aktivit. Dále lze definovat a spouštět manuální testy nebo využívat možnost automatizovaného hledání cílů za účelem vytvoření sady různých výsledků představujících rozmanité nalezené scénáře. Všechny výsledky jsou dostupné rovněž v tabulkovém zobrazení a lze je exportovat do nástrojů, jako např. Microsoft Excel. Implementace u prvních zákazníků budou zahájeny v prvním čtvrtletí 2013.


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře