IFS Czech spolupracuje s 3E Praha Engineering

V poslední době je integrace CAD/CAM systémů do kontextu podnikových informačních systémů stále více diskutovaným tématem.

IFS Czech spolupracuje s 3E Praha Engineering


Společnost IFS navázala spolupráci s akciovou společností 3E Praha Engineering. Do standardní nabídky produktů této společnosti patří softwarové systémy pro podporu strojírenského konstrukčního procesu a souvisejících inženýrských činností (CAD), dále softwarové produkty pro řízení těchto procesů a související dokumentace (PDM) a produkty pro řízení CNC technologií (CAM).

Data, která vzniknou při vývoji a konstrukci, po převedení do podnikového IS slouží k dalšímu plánování a řízení výroby. Konstruktér odvede svou práci v CAD systému, a po vytvoření výkresové dokumentace a kusovníku nové položky převede - vytvoří - v ERP systému, kde je možné doplnit další data, a následně naplánovat a realizovat výrobu například prototypu nebo série. Čas od započetí vývoje po dokončení výroby se tedy zkracuje, a navíc je na eliminována pravděpodobnost chyb při přenosu dat.

„Naším cílem je poskytnout zákazníkům z řad konstrukčních a výrobních organizací komfort při vytváření  výkresové dokumentace výrobků, 3D modelů, provádění výpočtů a simulací, a v neposlední řadě také seznamů položek jednotlivých sestav – tzv. kusovníků,“ uvádí k tomu Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS pro Českou a Slovenskou republiku.

Komentáře