IFS: standardizace projektů vede k udržení efektivity a dlouhodobého ekonomického růstu

Nezávislá studie agentury Forrester sponzorovaná společností IFS ukazuje, že společnosti, které standardizují své projekty a nástroje, jsou dlouhodobě úspěšnější.

IFS: standardizace projektů vede k udržení efektivity a dlouhodobého ekonomického růstu


Společnost IFS na základě výsledků studie agentury Forrester Consulting doporučuje, aby si firmy osvojily nový způsob uvažování v duchu dlouhodobě udržitelné efektivity. Výsledky studie totiž ukazují, že společnosti, které standardizují své klíčové projekty a nástroje, jsou dlouhodobě úspěšnější.


Ze studie také vyplývá, že před projektově orientovanými organizacemi je stále řada překážek, které musí překonat, pokud chtějí uspět a růst v nově nastartované ekonomice. Plného přehledu a kontroly nad projekty lze dosáhnout jedině integrovaným a standardizovaným přístupem. K problémům dochází, když jsou projekty plánovány a monitorovány mimo normální podnikové systémy - v takových případech je totiž nemožné sledovat a chápat, jaký mají jednotlivé projekty dopad na celkovou výkonnost firmy.

Klíčová zjištění studie agentury Forrester:

  • Společnosti, které standardizovaly postupy a nástroje, jsou dlouhodobě úspěšnější.
  • Společnosti, které zavedly projektová řešení jako standard, dosáhly větší předvídatelnosti projektů, protože o nich mají lepší přehled.
  • Absence dostatečných informací způsobuje značná zpoždění projektů a duplicitu práce.
  • Společnosti dostatečně nevyužívají dostupné technologie ke zlepšování svých schopností a vyspělosti.

„Globální organizace, které dokážou efektivněji řídit své klíčové projekty, jsou v době ekonomického zotavení lépe připraveny na rychlý návrat k růstu než jiné společnosti,“ řekl Alastair Sorbie, prezident a generální ředitel společnosti IFS. „Pro stabilní dosahování hmatatelného růstu si organice musí osvojit nový způsob uvažování zaměřený na dlouhodobě udržitelnou efektivitu. To znamená nasadit moderní podnikové systémy pro trvale efektivní řízení klíčových projektů,“ dodal,


Oblasti standardizace projektů a jejího vlivu na růst organizace se hodlá společnost IFS nadále věnovat, a sice v rámci studie zaměřené na nový model uvažování v duchu dlouhodobě udržitelné efektivity, na které IFS spolupracuje s organizací International Project Management Association (IPMA).   Studie bude mimo jiné zkoumat i rozsah, v němž se společnosti snaží řídit své nejzásadnější projekty a osvědčené postupy v této oblasti. Cílem je prokázat obchodní hodnotu projektového řízení a nového uvažování zaměřeného na dlouhodobě udržitelnou efektivitu.


„Je to zajímavá oblast, která si zaslouží další zkoumání,“ řekl profesor Brane Semolic, předseda rady pro vedení výzkumů IPMA. „Firmy se v dnešním konkurenčním prostředí snaží předvést akcionářům i zákazníkům hmatatelný růst a ziskovost, která nespočívá jen v opatřeních na úsporu nákladů. IPMA dlouho zastává názor, že projektové řízení k tomu může výrazně přispět, a velice se těší na spolupráci se společností IFS. Našich padesát členských organizací po celém světě má výborné předpoklady pro zkoumání toho, jak efektivní projektové řízení přímo přispívá k růstu společností. Společně se nám podaří vypracovat metodiky nejlepších postupů pro udržitelně efektivnější projektové řízení.“

Komentáře