Infinity s novou službou Microsoft

Společnost Infinity jako první v České republice nabízí ve spolupráci se společností Microsoft možnost zakoupení proaktivních a reaktivních služeb koncovým zákazníkům v menších objemech oproti dříve nabízené variantě dostupné pouze se smlouvou MS Premier Support.

Infinity s novou službou Microsoft


Mezi nejatraktivnější nabízené služby bezesporu patří

  • Proaktivní služby, které zahrnují:
  • účast na specializovaných MS Premier technických seminářích (workshopy)
  • provedení urgentní analýzy prostředí (health checky, RAP)
  • formální analýzy prostředí prováděné Microsoft specialisty pro některé produkty společnosti Microsoft, včetně Exchange, Active Directory, SQL Server, Internet Information Server (IIS) a Systems Management Server (SMS). Při kontrole stavu, Microsoft hodnotí výkonnost a uspořádání výrobních systémů, na nichž jsou tyto produkty nasazeny a upozorňuje na potenciální problémy nebo chyby jednorázové poradenské a konzultační služby / přístup k best practices
  • kontrolu zdrojových kódů

 

  • Reaktivní služby, které zahrnují:
  • vyřešení problému (známá také pod názvem "break-fix" support) týkající se Microsoft software na základě předplacených hodin (lokálně/vzdáleně) zkušenými  specialisty/týmem z oblasti na danou technologii

 

Aktuální nabídku vypsaných kurzů pro 2010 naleznete na webové stránce Infinity.

Komentáře